Båthällan

Båthällan är ett litet reservat som inne­håller mycket. Här finns bland annat den speciella fiskarten Båthällsöringen. Men i reservatet finns också spännande natur med klippblock och många vackra blommor.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Den östra delen av natur­reservatet Båthällan består av 100 till 200 år gammal gran­skog. Men här finns också en del grova lövträd.

Marken är rik på blommor. På vissa ställen är det mycket brant. Här finns mycket sten­block och en hel del döda granar.

Torrare områden

I de torrare delarna hittar man mer tall. Vissa träd är 200 till 300 år gamla.

I den nordöstra delen av reservatet, syns tydliga spår efter en brand. Du kan se svarta fläckar och extra tjock bark på vissa träd. Elden härjade på 1840-talet. Här växer i dag mest tall.

Rosenticka

I Båthällans naturreservat finns ovanligt gott om den sällsynta och hotade svampen rosen­ticka. Rosentickan behöver gamla döda träd­stammar som oftast ligger ner på backen för att kunna leva.

Fiskelycka

I vattendraget strax utanför reservatet kan man med fiskekort och lite tur också fånga den fina Båthällsöringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Båthällan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande an­­ordning i annonseringssyfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 5 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss