Gäle Naturskog

Gäle naturskog är ett litet och backigt naturreservat. Det ligger som en ö mitt i den moderna skogen. Det är nästan som en skatt eftersom det var så här skog såg ut förr i tiden. Det finns inte många sådana här områden kvar. Här finns torra höjder och fuktigare dalar. Både höga tallar och riktigt gamla grova granar trivs här.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Står du på någon av de högsta punkterna och tittar ner ser det nästan ut som skogen skimrar av olika gröna nyanser. De ståtliga gamla granarna står som på vakt.

En sista skyddad plats, fristad

Förr lämnade man kvar många träd när man avverkade skog. Både gamla och döda träd fick finnas kvar. Det kallas plock­huggning eller dimensions­avverkning.

Idag arbetar man på ett annat sätt när man avverkar skog. Det är bland annat större maskiner som används som behöver kunna komma fram i skogen.

Här i Gäle trivs därför insekter och fåglar i de gamla och döda träden. Också svampar och lavar trivs bra på de gamla träden.

Det betyder att det finns arter kvar som annars skulle riskera att försvinna, dö ut.

Gäle är omväxlande

På höjderna trivs olika trivs tallar i alla åldrar. Här syns allt från tonåringar till enstaka 300-åringar. Här på den torra marken trivs också olika slags ris av bär och lavar.

Marken kallas morän och är kvar från när inlandsisen smälte. Den består av olika slags söndersmulade delar av bergarter.

I de lägre delarna av Gäle finns det gott om gamla granar. Eftersom dom har fått växa i fred har dom blivit riktigt stora. Flera är upp till upp till 70 centimeter i diameter i höjd med ditt bröst.

I de norra delarna av området växer många lövträd. Du kan också se fallna och multnande stammar av olika slag.

I ett fuktigt område i nordost växer vitmossor, hjortron och blåbär. Där trivs också granar som har hänglavar som hänger från grenarna. Några riktigt gamla tallar hittar du också här.

Ovanliga arter

Vi på Länsstyrelsen har hittills hittat upp till 17 sorters arter som är mycket ovanliga. Bland dom finns till exempel en slags lav som heter något så fint som rosa skärelav.

Andra ovanliga och sällsynta lavar man kan träffa på här är vitskaftad svartspik och stift­gelélav.

Spännande svampnamn

Det finns också svampar som växer på levande eller döda träd, vedsvampar. Det är möjligt att du träffar på till exempel lappticka eller doft­ticka. Svamparna gammel­granskål och den mycket ovanliga isabellporing är det också chans att du hittar.

Håller du utkik är den inte omöjligt att du möter blicken från en lavskrika. De brukar nyfiket följa varje besökare från grenen de sitter på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Gäle Naturskog. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 13 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss