Öjsjömyrarna

Vill du uppleva ett riktigt stort natur­reservat ska du komma till Öjsjö­myrarna. Det är 770 hektar eller ungefär lika stort som 1 100 fotbollsplaner. Här kan du se skog med riktigt gamla granar blandat med stora fuktiga myrar och små sjöar.

Flygbild på del av reservatet

Flygbilden visar på den mosaik av olika naturtyper som finns i Öjsjömyrarnas naturreservat

Gillar du myrar, mossar och kärr har du verkligen kommit rätt. Myrarna runt Öjsjön är unika och väl värda ett besök. Blandningen av de två typerna av landskap - de våta myrarna och skogen - gör att många olika växter trivs bra här.

Du hittar märkliga mossor, fina lavar, ovanliga svampar och blommor som orkidéer. Men inte bara det, insekter som skalbaggar trivs också här.

Det finns flera små sjöar – tjärnar - och Öjsjön är den största.

Hö till vintern

Du kan också se många tecken här på hur människor använt marken och levt på det naturen gett.

Det finns två gamla fäbodvallar som inte används längre. Den ena, Ol-Pålsabodarna, användes ända in på 1980-talet och är i gott skick.

På de fuktiga myrarna växer mycket gräs. Det skördades och användes som vinterfoder till djuren. Här och var finns också rester av gamla trä­ställningar – hässjor - där man torkade höet.

Vulkan i sjön?

I nordvästra delen av reservatet finns en märklig liten källtjärn. Du ser den tydligt eftersom den ligger högre än myrarna omkring. Den sticker upp som en vulkankrater och vattnet rinner över kanterna ut i myrlandskapet.

Skydda…

Öjsjömyrarnas naturreservat ingår i EU´s nätverk av skyddad natur, Natura 2000. De många olika våtmarks- och vegetationstyperna gör att myrarna kring Öjsjön är skyddade som naturreservat. De finns också med i Europa­rådets förteckning över internationellt skyddsvärda våtmarker

…och bevara

Länsstyrelsen har restaurerat Öjsjömyrarna genom ett sexårigt LIFE-projekt. Skälet är att man tidigare har grävt diken och då försvinner det vatten från kärren. Då växer de igen med till exempel granar, björkar och sly.

Restaureringen startade 2010 och var klar fem år senare. Nu har myrarna och kärren fått tillbaks sitt naturliga sätt att fungera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Öjsjömyrarna. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • elda, annat än med medhavd ved
 • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 8 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss