Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långtjärnen

Vill du uppleva riktigt gammal skog? Där bränder dragit fram och lämnat kolade stubbar och skadade tallstammar. Här finns upp till 400 år gamla tallar och granar som överlevt bränder som är 150-200 år.

Miljöbild med gammal tall i förgrunden.

Flest tallar

I Långtjärnens naturreservat växer det mest tallar. Flera är riktigt gamla, uppåt 400 år. Men i det böljande landskapet finns också granar i de fuktigare svackorna. På högre höjd i reservatet hittar du fjällbjörk och i de lägre delarna kan du faktiskt hitta någon enstaka sälg.

När skogen brinner

För cirka 150 år sedan brann skogen här på Nöjdfjällets nordöstra sluttning. Du kan se spår efter branden i form av kolsvarta stubbar och brandskadade tallstammar. I en skogsbrand brinner granen upp medans tallarna klarar sig bättre. De klarar sig genom att tallens grenar sitter betydligt högre upp på trädstammarna men också för att tallen har en tjockare bark. I fuktigare lägen kan även granen klara sig från att brinna upp.

Levande död ved

När skogar får klara sig själva och bli riktigt gamla så finns det döda träd som både står upp och ligger ned. De som ligger ned kallas lågor. Där börjar mikroorganismer bryta ned trädet med hjälp av insekter och vedsvampar. Även fåglar gillar döda träd. De används som boträd men fåglarna tycker mycket om den döda vedens alla insekter.

Kulturpåverkad skog

Även om skogen i naturreservatet har ett ursprungligt och gammalt uttryck, så har samerna använt markerna för bete åt sina renar i långa tider. Här kan renarna hitta både hänglavar i träden och renlavar som växer på marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Långtjärnen. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och
  matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla
  in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död
  ved,
 • elda, annat än med medhavd ved,
 • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar,
  lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra
  organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 4,3 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss