Oldklumpen

I naturreservatet Oldklumpen måste du besöka Trädgården. Det är den sydvästra branten som kallas så. Där växer det bland annat alm, kransrams och liljekonvalj. De är riktigt sällsynta i fjälltrakter. I reservatet kan du också koppla av i 200 hektar naturskog av gran och fjällbjörk.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I Trädgården är det lite varmare

Ta stadiga skor på dig när du ska besöka Trädgården, för den sista biten av stigen kan vara lite stenig. Det kan kännas lite besvärligt men det är helt klart värt det. Det första du kommer att se när du är framme är låga almar som sticker upp bland stenarna.

Du kommer att kunna hitta både liten fetknopp, kransrams och liljekonvalj. Det är också arter som inte brukar växa i fjälltrakter. Anledningen är att klimatet är mycket varmare just här. Branten, som vetter mot sydväst, värms upp av solen och ger en varmare medeltemperatur. Dessutom finns här bergarter som är basiska. Det ger mycket näring till jorden.

Den gamla skogen växer så det knakar

Den allra största delen av naturreservatet består av gammal skog. Här finns både fjällbjörkskog och granskog. Skogen är nästan orörd och det hänger garnlav runt många granar. Men berggrunden är näringsrik och skogen växer i god takt.

Fjällbjörkskogen har en frodig högörtsflora. Den sträcker sig ända ner i granskogen.

Den gamla granskogen är bitvis gles. Här finns träd i olika åldrar, och det ligger död ved och stammar på marken. Titta lite närmare på dem, du kommer att se att de har brutits ner i olika grad. Det är typiskt för orörd skog, natur­skog.

Närmare byarna i sydväst finns det däremot spår efter dimensionsavverkningar, eller plockhuggning, som det också kallas. Det var det vanligaste sättet att avverka skog på i de norrländska skogarna på 1800-talet. Man tog bort de bästa träden och lämnade resten.

Spår efter äldre bosättning och tunnlar under marken

Vid Oldsjön i söder finns det spår från bronsåldern. Här har det bott folk. Samebyarna Jovnevaerie och Njaarke bedriver renskötsel i området. Det är viktiga betesmarker under höst, vinter och vår. Undvik att gå för nära renarna och stör inte renskötarna i deras arbete.

I den norra delen av reservatet finns det spår efter en viktig samisk kulturmiljö. Du kan se fyra eldhärdar, en stengrund och en kallkälla.

I Oldklumpens omgivningar finns det också spår efter äldre gruvdrift. Det finns både gruvhål, smälthyttor och kol­milor. Dessutom har vatten­rallarna varit här och dämt upp sjöarna och sprängt tunnlar under marken. Tunnlarna går mellan vattendragen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Old­klumpen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 2,39 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss