Övre Rånddalen

Här kan du vandra längs med ringlande vattendrag och i urgammal tallskog. Från lågfjället i nordost får du fin utsikt.

Vy över forsande å.

I naturreservatet får du uppleva både kalfjäll, våtmarker med små tjärnar, en ringlande å samt en väldigt gammal tallskog.

De äldsta tallarna växte här redan på 1700-talet. Visserligen växte de som unga plantor då, men visst blir man lite nyfiken på vad dessa gamla tallar har fått uppleva under sin livstid?

Vildbrand

Bland annat kan du hitta spår från skogsbränder i tallskogen. Du kan se höga stubbar som är svarta av sot och kolade delar. Har du tur får du syn på ett brandljud, en skada i tallens bark som ser ut som en glipa.

Ofta klarar tallskogen sig ganska bra vid bränder, det är värre med granar och lövträd. De brinner upp, om de inte står i eller invid fuktigare stråk där elden inte kunnat ta sig fram.

Varglaven

Hör och häpna, i en skog som får växa fritt under lång tid dör träd av sig själva. De står kvar som torrakor eller ligger ner och bryts sakta ner till mull.

En sällsynt lav, som har sin största utbredning i södra Härjedalen och norra Dalarna, är varglaven. Du kan se den på långt håll där den gröngula laven sitter på döda delar av träd.

Varglaven är lika giftig som den ser ut. Det talas om att man förr i tiden använde varglavens gift för att skydda sig mot varg.

Rånden

Ån som ringlar sig genom naturreservatet heter Rånden. Den binder samman flera mindre tjärnar på sin väg österut i landskapet.

Vattnen i reservatet är klara och syrerika. De har ofta en grusig botten och där trivs många arter av vattenlevande insekter. Även fiskar som öring, fjällröding, harr och sik finns i dessa vatten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Övre Rånddalen. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 42,7 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss