Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stubbarna

Naturreservatet bjuder på en riktig urskogs­känsla. Här finns 300 år gamla granar. Björkar som är formade som blombuketter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Du ser det stora Björnberget på långt avstånd. Det är 660 meter högt. Vid en särskild höjd som kallas Stubbarna på Björn­bergets västra sluttning, finns en särskilt fin urskogslik skog.

De äldsta granarna har stått här i uppåt 300 år. I dem hänger massor av lavar. Om du besöker reservatet på hösten kommer du lätt att upptäcka björkarna. De ser ofta ut som jättelika buketter. Det beror på att de olika trädens stammar växer i marken precis bredvid varandra.

Terrängen är kuperad och innehåller en hel del jättestora stenar. Bland växterna du möter finns bland annat tolta, midsommarblomster, pyrola och blåbär.

Har bytt namn sedan 1948

Området avsattes som reservat första gången år 1948. Då hette det Björnberget. Syftet var att skydda och bevara en orörd granskog på riktigt hög höjd.

År 2002 kom området med i EUs nätverk för naturtyper med höga naturvärden, Natura 2000. Eftersom det fanns flera områden i nätverket som hette Björnberget så fick natur­reservatet namnet Stubbarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stubbarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 24 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss