Vårkallhöjden

Vill du ta en rejäl promenad och titta på gamla träd och mycket blommor? Då kan Vårkallhöjden med sin klippbrant vara något för dig.

Skogsbilväg i skogen 

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här och var står väldigt grova lövträd av asp, björk och sälg. Grova granar finns också i res­ervatet.

Värda att skydda

Trolldruva, nordisk stormhatt och liljekonvalj är några växter som man finner i reservatet. Här finns också underbara orkidéer.

Det finns fuktiga svackor och en del brantare partier i reser­vatets sluttning. De fuktiga svackorna med sina små vatt­en­samlingar är ett bra ställe att växa på för många olika sorters blommor.

Hög klippa

Orkar man gå längst upp i sluttningen kommer man till en klippbrant. Där växer det mest tall. En bit in på 1900-talet av­verkades de sista riktigt gamla tallarna. Man använde dem till att tillverka kol och tändstickor. Efter det har skogen fått stå orörd.

Okänt men värde­fullt

I länet genomfördes en ur­skogs­inventering – undersök­ning av urskogar – år 1980. Vårkallhöjden inventerades inte för naturen här var ganska okänd.

Det var först i Skogsstyrelsens inventering år 1993 som områ­det uppmärksammades och klassades som nyckelbiotop. Det betyder att området är särskilt värdefullt och därför ska skyddas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Vårkall­höjden. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vind­fällen inräk­nade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss