Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bollsberget

Bollsbergets natur­reservat är dramatiskt med höga berg, branta sluttningar och små sjöar nere i dalarna. Du hittar också stora mass­iva stenhällar, hög tallskog och ovanligt många vackra gamla grova aspar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nivåskillnaden mellan områd­ets högsta och lägsta punkt är nästan 200 meter. De två mind­re sjöarna – tjärnarna - heter Bollstjärnen och Buförnings­tjärnen.

Darrande asplöv

I sluttningarna trivs lövträd. Här kan du se asp, sälg och de höga glasbjörkarna.

Bland asparnas grenar och darrande löv kan du hitta fåglar som bygger sina bon i hålig­heter, helst en trädstam. De kallas hålbyggare.

Du som är intresserad av tjusiga och ovanliga vildväx­ande orkidéer kan ha tur och få syn på flera här i Bollsberget.

Världen för 300 år sedan

Vill du ha distans till nutiden? Då är du på rätt plats. Här i tallskogen är de äldsta träden från 1700-talet.

Sedan dess har det varit skogs­brand ett antal gånger. Vi kan se spår efter minst tre bränder i tallarnas stammar. Värmen från en skogsbrand skadar barken, som faller av och ved­en kommer fram. Så kallat brandljud. Om trädet överlever branden börjar såret på trädet att växa igen. Tallar har extra tjock bark och överlever ofta en skogsbrand.

Liv efter branden

De träd som överlevt skogs­branden skapar nytt liv. De ger möjlighet för många olika fågl­ar, svampar och småkryp att hitta en bra bostad och mat så att de överlever.

De vackra riktigt gamla lövträd­en och tallarna du ser, lockar hit ovanliga fåglar. Har du tur kan du se lavskrika, tornsegl­are, spillkråka och den säll­synta tretåiga hackspetten som också lever i området. Flera av fåglarna är utrotningshotade men överlever här.

Brand under kontroll

Länsstyrelsen kommer att se till att granen inte tar över i lövskogen och bevara den unika livsmiljön för fåglar och blommor som den gamla löv­skogen ger. Vi ser till att under mycket kontrollerade former skapa avgränsade naturvårds­bränder i reservatet. Länsstyr­elsen har en egen brännings­organisation med särskild komp­etens för att klara av dessa bränningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Bolls­berget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda förutom på särskilt angivna platser
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • klättra i boträd eller berg, eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med und­antag för bär och matsvamp.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 3 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss