Om oss

En kalender och en penna.

Är du intresserad av att anmäla dig till en konferens eller kanske till en utbildning som vi anordnar. Du hittar alla våra evenemang i vår kalender.

Skills Training Programmes and Initiatives for Manpower

Vi hanterar frågor inom många olika ämnesområden, vilket gör oss till en spännande och mångfasetterad arbetsplats. Se vilka tjänster vi söker just nu.

Helikoptervy över Östersund.

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst. Observera att du som vill överklaga ett kommunalt beslut, till exempel ett mark- eller bygglov, inte ska använda den här e-tjänsten.

En man som sitter med dator och telefon. Foto: mostphotos.se

Om du vill ansöka om ett stöd eller söka tillstånd använder du våra e-tjänster eller blanketter.

Landshövding Jöran Hägglund.

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet.

Ett gammalt arkivskåp.

Här får du information om hur du söker på ett ärende i vårt diarium och vad som gäller för allmänna handlingar.