Brovallvålen

Fyra naturreservat ligger intill varandra här i västra Härjedalen. Här på Brovallvålen finns både fjäll, gammal granskog och myrar. Här hittar du också steniga marker där både tallar och hack­spettar trivs. Något som många besökare gillar är att gå en sväng i den häftiga dalgången Lill-Råndan, missa inte det.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland

I Brovallvålen finns det mesta av det bästa. Du kan ta upp din termos och dricka kaffet på den mjuka fjällheden eller göra en spännande vandring.

Vid fjället Brovallvålen finns den vilda och vackra dalgången Lill-Råndan. Här i dalen vandrar du upp och nerför kullarna, kliver över stenblock och känner doften av barrskogen.

Jättarnas trappor

I söder är Lill-Råndans dal­gångar riktigt branta. Står du nere i dalgången och tittar upp ser avsatserna nästan ut som trappor. Varje steg är upp till tio meter högt.

Lillråndafallet

Gillar du vattenfall har du kommit rätt. Sök dig dit Lill-Råndans dalgångar är som djupast och brantast. Där ser du hur Lill-Råndafallet kastar sig ut från klipporna.

Vill du hellre se vattenfallet ovanifrån tar du stigen som går upp till vattenfallet söderifrån. Den smala stigen är egentligen en gammal väg som man förr körde timmer på. Då gällde det att ha kontroll över häst och vagn – det är ungefär 40 meter ner till marken.

Döda träd berättar

Det växer mest tall i natur­reservatet men du kan också hitta en del riktigt stora granar. Är du nära fjället kommer du att se många torra stubbar och grenar.

På en del av träden kan du se att stammen är skadad. Det beror på värme från en skogs­brand. Barken faller av och veden kommer fram. Om trädet överlever branden börjar såret på trädet att växa igen. Tallar har extra tjock bark och kan ofta överleva en brand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Brovall­vålen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vindfällen inräkn­ade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 34 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss