Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Saxvattnet

En vildmark som passar den som är beredd att traska en bit för upplevelsen, och kanske främst den som också håller ett fiskespö i handen och kan ta del av det attraktiva fisket.

Vy över Saxvattnet

Vy över Saxvattnet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Landskapsmosaik

Formationerna efter inlandsisen präglar terrängens lägre områden medan skogen och myrarna tar vid upp emot låglandsfjällens toppar. Mellan skogen och kalfjällets översta delar breder hedar och gräsmarker ut sig med sin speciella flora och fauna.

Utöver Saxvattnet omfattar reservatet flera sjöar, såsom Baksjön, Rabaldertjärnen och Stor-Valvtjärnen. Vattendrag i olika storlekar avvattnar omgivningens fjäll, där Bastunäsfjället nordväst om reservatet är framträdande med sina nästan 1 200 meter över havet. De högsta punkterna inom reservatet ligger på drygt 700 meter över havet.

I inlandsisens spår

I naturreservatet finns fina exempel på en fascinerande rogenmorän - moränryggar ligger vinkelrätt mot dalgången och bildar öar och uddar i sjön Saxvattnet. I höjdområdet norr om sjön får moränen drag av stora drumlinformer, det vill säga strömlinjeformade moränryggar utsträckta i isens rörelseriktning.

Vilt djurliv

Naturreservatets landskapsmosaik lockar till sig många olika fåglar. Storlom och smålom trivs i vattnen, enkelbeckasin och andra vadare vid stränderna. Tranor spatserar på myrarna och i skogen lever tjäder, orre, järpe, pärluggla, spillkråka, gråspett och den oskygga lavskrikan. Fjällvråk, ljungpipare och ripor hör heden till, där även jordugglan jagar under rika sorkår. Med lite tur kan man se jaktfalk och kungsörn.

Området hyser även tre av våra stora rovdjur: björn, lo och den sällsynta järven, själv jägare men som också gärna snyltar på byten som de övriga slagit. Mera sällan strövar vargen igenom reservatet.

Ohredahke sameby

Hela området präglas av samiskt liv och arbete, allt från lämningar från tidigaste fångstkulturen till modern renskötsel. Hela reservatet är åretruntmarker för renbete och det är Ohredahke sameby som står för renskötseln. Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats och håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Saxvattnet. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 54 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss