Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ljusberget

Här får du uppleva en granskog med höga naturvärden. Du kan få se spår efter den brand i form av kolade stubbar och skadad bark på tallar. Flera sällsynta arter av lavar, vedsvampar och kärlväxter trivs här för att skogen till stora delar är nästan orörd av mänsklig aktivitet.

Bild på sälg som fallit med lunglav på

Lunglav skiftar i färg beroende på hur fuktigt det är. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Väl fungerande skog

Efter att området brann för cirka 170 år sedan har skogen fått utvecklas nästan ostört. När träd dör och faller till marken bildas en lucka i skogen som ger ljus till nya plantor av löv- och barrträd som snabbt tar plats. Därför kan du se träd i olika åldrar, från unga plantor till 200 år gamla tallar.

Myllrande död ved

Även döda träd, både liggande och stående, finns i olika stadier av nedbrytning. Det ger förutsättningar för speciella insekter, lavar och vedsvampar att kunna leva vidare. Hackspettar och andra fåglar som tycker om att äta insekter gillar döda träd.

Spår av brand

När skogen brann för cirka 170 år sedan överlevde främst tallar. De har tjock bark och en trädkrona som sitter högt upp på stammen, därför klarar de sig bra. Det du kan se är att barken är skadad längst ner på stammen. Det syns som en glipa i barken, ett så kallat brandljud. Dessutom finns kolade högstubbar och liggande trädstammar.

Speciell berggrund

För 500 miljoner år sedan bildades berggrunden runt Storsjön och norrut till Hammerdal. Berggrunden består av sedimentära bergarter, det vill säga opåverkade lager av lera och sand som tryckts ihop under ett hav. Den tidsåldern när dessa lager bildades kallas kambrosilur.

Kalk

Det lager som innehåller kalk ger mycket näring till jorden och det är därför de bördigaste jordbruksmarkerna och skogarna finns i detta område. För skogen i Ljusbergets naturreservat betyder det att träden växer fort och du kan hitta trädstammar som har en diameter på 60-80 centimeter. Dessutom trivs en rad kärlväxter extra bra i marker med kalk. Den vanligaste är blåsippan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Ljusberget. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 25 ha

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss