Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Önet

När det blåser i Önets naturreservat hör du suset av aspens darr­ande löv överallt i skogen. Och där det finns aspar finns det också ett rikt djurliv. Så här ståtliga, grova aspar ser man knappt någon annanstans.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fåglarna trivs i de praktfulla asparna

I Önet bjuder sångfåglarna på konsert. Hackspetten bidrar med trumvirvlar. På dagen kurar däremot ugglorna i sina bohål i asparna. Ugglorna är ju nattugglor. Men de flesta andra invånare är vakna och skogen sjuder av liv.

Prova att krama en asp. Du kommer att upptäcka att ni behöver vara två för att nå runt stammen. De gamla lövträden är minst sagt imponerande.

De lever också sina liv i asparna

I vår del av landet finns det inget annat trädslag som har så många olika arter knutna till sig som aspen. Här trivs insek­ter, lavar, mossor, svampar, sniglar och snäckor. Ju äldre trädet blir, desto fler arter flyttar det in. Och det är många insekter och vedsvampar som fortsätter att leva i aspen efter att den har dött och blivit död ved.

Bristen på asp är ett hot mot alla de här arterna. Därför är det väldigt viktigt att vi försöker bevara det lilla som finns kvar.

Fotografera vackra orkidéer

Det bor även många orkidéer i området. Beundra dem där de står. Alla är fridlysta.

Kärren bjuder också på en rik orkidéflora. Där finns en blandning av blodnycklar, ängsnycklar, skogsnycklar och sumpnycklar. Vissa orkidéer du kan se är korsningar mellan olika sorter.

Den lilla orkidén spindel­blomster kan däremot vara svår att upptäcka, trots att den finns lite här och var. Och den vita skogsfrun är en riktig raritet.

Ornitologen gav sin mark

Bonden Nils Nilsson i Önets by upptäckte redan i början av 1900-talet att fågellivet var ovanligt rikt i den här skogen. Nils var fascinerad av skogen redan som liten. Han blev med tiden en av Sveriges skicklig­aste ornitologer, alltså fågel­kännare.

Skogen i det nuvarande reser­vatet var en bit av Nils egen mark. Han reserverade den tidigt för att skydda fågellivet i området. Området blev reser­vat 1947. Det utvidgades från tidigare 8 hektar till nuvarande storlek i december 2014.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Önet. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 37 hektar

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss