Hällingsåfallet

Vi rekommenderar dig att besöka just Hällingsåfallet. Platsen är mycket ovanlig. Du kommer kanske att få se både trollskog och små regnbågar i dimman.

Hällingsåfallet i Strömsunds kommun. Foto: mostphotos.se

Hällingsåfallet i Strömsunds kommun. Foto: mostphotos.se

Om du går ut på rampen står du precis ovanför vattenfallet. Uppifrån – uppströms – rinner vattnet sakta och försiktigt. Under dig ryter och dånar Hällingsåfallet.

Nedanför fallet fortsätter ån lugnt vidare i sin djupa dal med nästan lodräta stenväggar. En sådan brant och djup dal kallas för kanjon.

40 meter högt

Hällingsån störtar utför ett drygt 40 meter högt fall. Vattnet sprutar ner i Sveriges längsta kanjon. På vintern bildas väldigt spännande och underliga isblock med konstiga former.

Luftfuktigheten är mycket hög. Det ä dimmigt runt fallet. Det finns vissa mossor och lavar som behöver den fuktiga dimman för att växa och leva ett bra liv i närheten av fallet.

En ovanlig miljö

Denna fuktiga plats är ovanlig. Det finns inte kvar många såna här miljöer. Orsaken till det är att vattenkraftsutbyggnader och dammar torrlagt och tystat så många forsar.

En liknande plats i Jämtlands län är Tännforsens naturreservat i Åre kommun.

Vandringsleder och rastplatser

Vid parkeringen i slutet av bilvägen finns en rastplats. Här finns ett dass samt information om naturreservatet. En cirka 150 meter lång gångväg leder fram till vattenfallet. Här kan du sitta på bänkar vid bord och elda.

En spännande promenad

En dryg kilometer innan man når parkeringen ligger rastplatsen Hällarna. Här finns vindskydd och platser där du kan elda. Det går en brant stig efter ån upp till Hällingsåfallet.

Stigen kan vara jobbig att promenera men ger en fin upplevelse av Hällingsåns kanjon. Vintertid kan det vara svårt att ta sig till reservatet och vattenfallet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hällingsåfallet. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • tälta, campa eller göra upp eld (eldning är endast tillåten i iordningsställda eldstäder)
 • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
 • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar samt att plocka eller gräva upp blommor
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
 • utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1971

Storlek: 0,1 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss