Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långsidberget

I naturreservatet Långsidsberget kan du se ett landskap med många kullar och backar. Det finns tallar som är 500 år och väldigt många olika slags arter. Passa på att se riktigt ovanliga svampar. Du kan också känna den ljuvliga doften av ovanliga orkidéer av olika slag.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Det finns inte många ställen i Härjedalen där man hitta så stora områden med tall som fått växa länge i fred. Här slog tallar rot för 500 år sedan! Det var när Gustav Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm.

Skogsbränder förr

Det är inte många spår du kan hitta av att människor varit här.

Det som syns tydligast är istället de många svartbrända stammarna på tallarna. Det finns också mycket död tall som omvandlats till kol.

Det beror på att det varit många skogsbränder här. Tallar har extra tjock bark och överlever ofta inte bara en utan ofta flera bränder. Tack vare skogsbränderna finns det alltså idag gott om tall och inte så mycket gran.

Arter som behöver ljus och utrymme får möjlighet att överleva. Den gamla växt­ligheten bränns bort. Annars tar granen över.

Kort sagt kan man säga att bränder är livsviktiga för många olika arter.

Skalbaggar får mat och ny bostad

För att bevara dessa miljöer och arter, genomför Länsstyrelsen grundligt planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar i reservatet. Senaste gången en del av reservatet brändes var i juli 2014.

Rök från att vi på Länsstyrelsen genomför en sådan natur­vårds­bränning sprids långt. Skalbaggar som finns flera mil därifrån kan känna av den. När de känner rök vet de vart de ska ta sig. Kanske de vill flytta till bättre bostad och mat i den brända veden.

Enastående växter

Långsidberget bjuder på exklusiva fynd av växter. Här finns många olika slags arter, så många att man nästan inte kan tro det, som är värda
att skydda. Vi har räknat till 73 stycken. Av dom är det 36 stycken som riskerar att försvinna från Sverige. Det kallas att de är rödlistade.

Här hittades till exempel Europas första exemplar av den ovanliga svampen kolticka!

Den växtintresserade gör klokt i att inspektera hur det ser ut kring bäckar. Också i områden som ligger lägre än terrängen runtomkring, i sänkor som är fuktiga, kan det finnas många intressanta växter.

Där kan du hitta den giftiga växten trolldruva, orkidén skogsnycklar eller den bleka, vackra orkidén skogsfru.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Långsidberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget inger för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 3 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss