Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ammerån

Skummande forsar och lugnvatten. Skog och vildmarkskänsla. Ammerån är helt fri från vattenkraft och lockar både fiskar och fiskare.

Bild som visar en av Ammeråns brusande forsar

Ammerån är helt oreglerad och får sitt vatten ifrån Hotagsfjällen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Ammeråns vatten samlas i Hotagsfjällen. Det rinner genom Öjån och Storån till Hammerdals­sjön. En bit längre nedströms börjar Ammerån.

Naturreservatet sträcker sig ända till åns utlopp där vattnet rinner ut i Indalsälven. Hela Ammeråns vattensystem är fritt från vatten­kraft sedan Edeforsens kraftverk revs år 2002.

Hög kvalitet

Vattenkvaliteten i ån är mycket hög. Vattnet är både rent och näringsrikt. Ån är varierande och omväxlande. Här finns strida strömmar, kraftiga forsar och sel som ger många olika livsmiljöer.

Vattnet är näringsrikt tack vare att bergarterna är lätta att lösa upp av vattnet.

Många djur i vattnet

Den höga vattenkvaliteten visar sig bland annat genom att det finns väldigt många små bottendjur. De klarar inte av föroreningar och för­surning men trivs bra i Ammerån.

Högklassigt fiske

Rent vatten och mycket bottendjur skapar goda förutsättningar för fiskarna i ån. Därför finns det också många fiskarter.

I lugnare vatten, sel, hittar du abborre, gädda, mört, sik och lake. I det strömmande vattnet trivs andra arter. Exempel är lake, id, stäm, elritsa och stensimpa.

Det är öring och harr som lockar hit fiskare från när och fjärran. Fiskare från hela Sverige besöker Ammerån för fisket och den härliga naturen.

Vatten möter land

Marken är rik på kalk. Det är en bra näring åt växter. I och runt Ammerån finns därför ett rikt växt- och djurliv.

Utter, mink och bäver uppe­håller sig här. Fågelarterna storskrake, småskrake och knipa dyker i åns lugnare delar. Du kan få se hägern vada i vasskanten och fisk­gjusen svävar ofta i skyn.

Riktigt ovanliga arter

I området finns flera andra ovanliga arter. Svampar och lavar med märkliga namn, som bombmurkla och kort­skaftad ärgspik, finns runt ån.

Lappranunkel, myrbräcka, klådris och orkidén skogsfru är några av reservatets mest sällsynta växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Ammeråns naturreservat. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 8 km²

Kommuner: Strömsund, Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss