Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

Tabell över återförsäljare av fiskekort i Jämtlands län

Återförsäljare

Samebyar

Telefon

Almdalens fjällgård

Jiingevaerie

0645-220 28

Blåsjöns fjällcamp

 Frostviken norra Ohredahke

0672-210 01

Björkede Fjällgård

Kall
Njaarke

0647-840 38

Fångåmons fiskecamp

Tåssåsen

Handölsdalen

0647-351 30

Jorms fiskecamp

Frostviken norra
Ohredakhe
Raedtievaerie

0672-201 00

Magnussons Fjällanläggningar AB

Jovnevaerie

0645-350 20

Raukasjö fjällgård

Frostviken norra
Ohredahke

070-649 70 35

Rörvattnets fiskecamp

Jingevarie
Jovnevaerie

0645-330 02

Sandvikens jakt- och fiskecamp

Kall
Njaarke

0647-840 36

Storsjö fiskecamp

Mittådalen
Tåssåsen
Handölsdalen

0687-211 22

Tännäs fiskecentrum

Ruvthen

Mittådalen

0684-242 00

Valsjöbyns fiskecenter

Jiingevaerie

0645-71 62 00

 

Regler för sportfiske i Jämtlands län

  • Sportfiske är tillåtet i alla de vatten och under de tider som anges i Fjällfiskeguiden.
  • Du anger vilka vatten du preliminärt avser besöka men kan åka till andra upplåtna vatten ifall du ändrar dig.
  • Med sportfiske menas krokfiske med ett spö fört från hand. Därmed är trolling inte tillåtet om inte annat särskilt anges.
  • Under isfri tid får fiske endast bedrivas från land om inte annat anges. Därmed är flytring, kanot med mera endast tillåtet där båtfiske är tillåtet.
  • Fisketillståndet är personligt och kan inte överlåtas till annan.
  • Fisketillstånd gäller även för medföljande ungdom under 16 år.
  • Rom eller levande fisk får inte användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.
  • I strömmande vatten gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30–40 cm får tas upp.

Kontakt

Mattias Lindell

Vattenhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss