Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Stensjön

I naturreservatet Lill-Stensjön känner du att du är ute i vildmarken. Här finns orörda marker med brusande bäckar, myllrande våtmarker och gammal skog. Träden är riktigt gamla och med lite tur kan du få uppleva tjäderspel.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här är det vilt och urskogslikt

Att besöka Lill-Stensjöns naturreservat är att kliva ut i det stora vilda. Här spelar tjädern ostört om våren. Vattnet brusar i orörda bäckar.

Tallar

På myrmarkens holmar växer sega, uråldriga tallar. De har stora kronor som fortfarande är fulla av liv. Bredvid dem står döda träd och ser kusliga ut.

I den norra delen av reservatet finns myrar och gammal tallskog. Tallarna är ofta mellan 200 och 250 år gamla. De står på en bädd av ris och ljung.

Granar

Även granskogen är gammal och orörd. Granarna är ungefär lika gamla som tallarna på myren, runt 250 år. Och de här granarna ser verkligen gamla ut, insvepta som de är i garnlav som hänger ner.

Upplev gammelskogen

I den gamla skogen i Lill-Stensjöns naturreservat trivs både tretåig hackspett och tjäder. På trädstammarna växer det ofta vedsvampar. Här finns också lavar som är rödlistade. Det innebär att lavarna finns med på en lista över arter som riskerar att dö ut.

Goda råd om du vill se tjäder

Tjädrar är skygga fåglar så det gäller att inte skrämma dem. De hör och ser också väldigt bra. Du behöver därför smyga tyst nära marken. Du bör även kamouflera dig. De lägger nämligen särskilt märke till ljusa partier som till exempel en människas ansikte och händer.

Bästa tiden för att spana in tjäder är i gryningen i maj. Är du morgonpigg? Då kan du med lite tur få uppleva fascinerande tjäderspel.

Tjädern äter tallbarr

Att det finns gott om tjäder här i Lill-Stensjön är lätt att se. Många av talltopparna är nämligen hårt betade. Vintertid livnär sig tjädern nästan bara på tallbarr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lill-Stensjön. Tänk på att det inom reser­vatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • fälla växande eller döda träd, ta bort eller upparbeta vindfällen och död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evert­ebrater, till exempel skalbagg­ar och landmol­lusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsen tillstånd bedriva organiserad verk­samhet som till exempel idrotts­arrangemang, turistverksamhet, jaktprov, besök av stora grupper etc. Syftet är att motverka skada på naturmiljön. Tillståndsplikten omfattar inte grupper färre än 15 personer som ägnar sig åt traditionell vand­ring och turåkning vi enstaka tillfällen.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt förutom jakt på bäver. Punkt 8 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg eller björn med fordon. Detta förut­sätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 3,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss