Rannåsen

Är du i Rannåsen under våren kan du få se den ovanliga fjärilen violett guldvinge. Under sommaren blommar flera olika slags orkidéer och jämtlands­maskrosen.

Flygbild över Rannåstjärn

Flygbilden visar tydligt hur vattnet strömmar genom Rannåstjärnen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Rannåsen bjuder på skogar fulla av blåbär och fågelkvitter, torra höjder och blöta kärr. Motionsspåren används av både motionärer och elit­idrottare inom längdskid­åkning, skidskytte, mountain­bike eller orientering. Du som hellre vill uppleva en stilla skogsvandring hittar också vad du söker här. Rannåsen har ett stort nät av fina stigar du kan ströva omkring på.

Bästa fikarasten är i naturen

I mitten av reservatet ligger en liten skogssjö, Rannåstjärnen, där många fåglar trivs. Där kan du sitta en bra stund och bara njuta av en fikarast. Ta gärna med en kikare och spana på fåglarna. Kanske du också kan se fiskar i bäcken som rinner från Rannås­tjärnen. Den är en viktig barnkammare för fiskar som hör hemma i Storsjön.

Många olika biologiska sorter

Den omväxlande naturen i kombination med en berggrund som innehåller mycket kalk gör att många olika växtarter finns här. Experter har räknat att 324 olika slags arter växer här.

Längs Rannåsbäcken kan du se orkidéer som skogsnycklar, blodnycklar och flugblomster som trivs i den fuktiga marken. Du kan också träffa på den stora orkidén guckusko. Missa inte heller Jämtlands läns stolthet jämtlandsmaskros.

En glänsande lila fjäril

Här i naturreservatet finns en ovanlig lila fjäril som heter violett guldvinge. Den lilla fjärilen glänser i violett mot brun och orangeröd botten. Du kan se den flyga här från slutet av maj och ett par veckor framåt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Rannåsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • skada mark, block eller växtlighet (även döda kvistar på träd)
 • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • framföra motordrivet fordon i terräng
 • färdas på Rannåstjärnen under den tid den är isfri.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1981

Storlek: 3 km²

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss