Daimadalen

Välkommen till Daimadalen – en del av Frostvikens underbara fjällvärld. Det är ett stort vildmarksområde med orörda skogsområden. Här finns också vatten som rinner fritt.

Vy över fjäll och sjö i Daimadalen

Höstfärger i Daimadalen. Här med sjön Saxaborga och fjället Lievkiesoja. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Daimadalen är en drygt tre mil lång skogsklädd fjälldalgång. Den sträcker sig från sjön Ankarvattnet i väster och nästan ända fram till Saxån i öster.

På norra sidan av dalgången ligger de nedlagda gårdarna Daima och Värjaren. De var så kallade fjällägenheter vilket betyder att de var lantbruk på statens mark på renbetesfjäll.

Används till renskötsel

Ofta var gårdarna mycket små bondgårdar. Jordbruket på Daima och Värjaren lades ner under mitten av 1900-talet. Gårdarna används nu mest för renskötsel.

Hela området präglas av samiskt liv och arbete. Här finns riktigt gamla lämningar av en flera tusen år gamla fångstkultur. Då levde man på jakt och fiske. Men du kan också se spår efter dagens moderna renskötsel.

Samiska spår

På södra sidan av sjön Värjaren ligger Ovrehtjohke. Det är en läger­plats för samer som anses vara särskilt värdefullt. Där finns bland annat samiska gravar, en offerplats och platser där det stått kåtor.

Väldigt värdefull natur

Hela dalgången anses vara särskilt viktig att skydda. När den statliga myndigheten Naturvårdsverket kontrollerade och undersökte urskog i fjällen, konstaterades att området var väldigt fint. I inventeringen hamnade därför Daimadalen i den högsta skyddsklassen.

Området består mest av gles skog som blir tätare och tätare längre österut. De flesta fjälltopparna ligger på knappa 1 000 meter. Högst är fjälltoppen Bourkantjakke på drygt 1 200 meter.

Svår terräng

På vissa ställen är det svårt att ta sig fram till fots eller med skidor. En del fjällsluttningar täcks av kantiga block och mycket sten. Där kan det hända att du tvekar att ta dig fram för att terrängen är svårframkomlig.

Största sjön i dalgången är Värjaren. Den rinner genom sjön Lejaren och Lejarälven som fortsätter till Stor-Blåsjön.

Sjöarna Saxaborga samt Övre och Nedre Daimasjön rinner österut via Daimaån till Saxån.

Hänsyn till renarna

Visa hänsyn mot de som har naturen som sin arbetsplats. Renarna är särskilt känsliga under kalvningstiden i april-maj. Vid flyttningar för märkning eller slakt, gäller det också för besökare att visa stor hänsyn.

Håll dig alltid på avstånd från renarna så att de inte störs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Daimadalen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
 • framföra motordrivet fordon i terräng. Vissa undantag för leder med mera, framgår av länsstyrelsens terrängtrafikkungörelse
 • utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1990, utökning 2019

Storlek: 282 km²

Kommuner: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss