Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storfloberget

Välkommen till en vacker lövskog. I länet finns väldigt mycket gran och tall men här kan du vandra bland björkar, aspar och sälgar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen har uppkommit efter en skogsbrand. Därför finns det mer lövträd än man förväntar sig. Ungefär vart femte träd – 20 procent – är lövträd.

Här finns många björkar men även aspar.

Värdefull skog

Syftet med naturreservatet är att skydda och utveckla. Orsaken är att det brunnit här och att det finns så mycket lövträd. Det är nämligen så att grova lövträd är allt mer sällsynta.

På lövträdens stammar lever flera sällsynta och hotade arter. Exempel är svampar och lavar. Insekter och fåglar gillar också reservatets gamla lövträd.

Bra med brand

Lövträden får fördelar av skogsbränder. Det beror på att de snabbt kan växa sig stora och höga när granarna brunnit ner och det finns gott om solljus.

När det har gått flera år hinner granarna ikapp och förbi lövträden. Det betyder att granarna blir fler och lövträden färre. Man kan säga att granarna tar över skogen. Till slut blir det en barrskog igen om det inte blir en ny skogsbrand.

Granen kommer tillbaka

Här är det ganska länge sedan det brann. Lövträden har börjat försvinna därför att gran och tall sakta konkurrerar ut dem.

På de gamla lövträden lever flera hotade och sällsynta lavar och svampar.

Grov gran runt bäcken

Reservatet ligger i en sluttning mot söder. I den nedre delen finns en blomsterrik bäck. Den heter Långtjärnbäcken.

Vid bäcken växer nästan bara riktigt gammal och grov gran. Vi tror att elden aldrig nådde hit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Storfloberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng för­utom på befintliga skoterleder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 58 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss