Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Henvålen

Du möts av en blandning av olika sorters natur. Här kan du vandra på stora myrar, skogsklädda höjder och låga fjäll. Och folk flyttade hit redan på 1700-talet.

Bild på byggnader från den gamla fjällbyn Lövkläppen i Henvålens naturreservat

De första bosättarna kom till Lövkläppen i slutet av 1700-talet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Henvålens naturreservat ligger på en fjällplatå. Platån sträcker sig från Helagsfjällen och cirka fem mil åt sydost. Reservatet omfattar bland annat fjällområdena Henvålen, Lövkläppen och Graftruet.

Särvfjället är högst med sina 1 170 meter. Längst upp täcks fjällen av vindpinade rishedar som övergår i björkskog. Längre ner på fjällsluttningarna finns granskog med mycket lav.

Hus från 1700-talet

Inom reservatet finns två äldre och numera övergivna bosättningar. De heter Löv­kläppen och Henvålen. Båda är gårdar, kallas ibland hemman, från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Lövkläppen är särskilt värdefullt historiskt och kulturellt. Gården har därför förklarats som riksintresse för kulturmiljövården. Det betyder att den på lång sikt ska skyddas mot alla åtgärder som kan skada eller förstöra den.

Visa alltid hänsyn i naturen

I den västra halvan av reservatet får renskötsel bedrivas året runt och sameby­medlemmarna har rätt till jakt och fiske. Hela reservatet nyttjas av Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar. Visa hänsyn mot dem som har naturen som sin arbetsplats och håll dig på avstånd från renarna så att de inte störs.

De båda myrområdena Aloppkölen och Käringsjökölen är särskilt värdefulla. De har fått högsta skyddsklass av Naturvårdsverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Henvålen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 183 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Ramsarområde

Våtmarkerna Aloppkölen och Käringsjökölen har högsta skyddsklass. De får extra skydd genom den internationella konventionen för våtmarker, RAMSAR.

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss