Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörvallen Mellanåsen

Välkommen till gammal, fin skog. Här möter du träd som är 500 år gamla, om du har tur. På de flesta ställena är det dessutom lätt att promenera och åka skidor.

Bild på liggande död tallstam

Från ung tallplanta till att den döda liggande tallstammen brutits ner till mull kan det ta cirka 1000 år. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Om du följer de gamla fäbodstigarna i området hittar du stora myrar och områden med gamla tallar och granar. Dessutom är chansen stor att du hittar döda och torra träd.

Gamla, fina tallar

Tallarna är vanliga. De breder ut sig över hela området och täcker stora ytor. De flesta av dem är mellan 300 och 400 år gamla. Äldre exemplar på 500 år finns. Att i lugn och ro titta noga på ett så gammalt träd, kan faktiskt vara en spännande upplevelse.

Områdena med tall är enkla att gå i, vandringsvänliga. Det finns mindre områden av ung tallskog.

Det finns mycket att skydda i reservatet. Exempel är döda träd och spår efter bränder. Här finns också många sällsynta och värdefulla lavar, exempelvis varglav, vedflamlav och blanksvart spiklav.

Orörd granskog

Det finns några mindre områden med riktigt gammal och i det närmaste orörd granskog. Där är det stor åldersspridning på träden.

De arter som skyddas extra mycket – de rödlistade arterna – växer långsamt, långsamt. Exempel på sådana arter är gammelgranskål, garnlav och gränsticka.

Tre fäbodar

I naturreservatets gränsland ligger tre gamla fäbodar. När fäbodbruket var aktivt, påverkade de skogen och myren. Det skedde genom ett omfattande bete av fritt gående djur och skogsavverkning för att få ved och virke.

De äldsta byggnaderna på fäbodarna är daterade till 1700-talet. Fäbodbruket höll antagligen på till mitten av 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sörvallen-Mellanåsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon på barmark,
  • elda, annat än med medhavd ved


Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 38 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss