Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenberget

Här hittar du en gran­skog med gamla tallar som påverkats av flera skogsbränder. Det finns också en del döda träd som antingen ligg­er ner på backen eller står upp. På dessa trivs vedlevande insekter och vedsvampar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Brandljudens skog

När skogsbranden härjar brinner de flesta granarna och lövträden upp. Tallen klarar sig bäst, de överlever ofta men elden skadar barken längst ner på en del av träden. Dessa brandskador, som ser ut som en lång glipa i barken, kallas brandljud. På några av de äldsta tallarna i naturreservatet kan man se upp till tre olika brandskador i stammen. Det betyder att trädet varit med om tre skogsbränder.

Lövträdens återkomst

Efter en skogsbrand där det står några enstaka tallar kvar blir det fritt fram för lövsly och granar att gro och växa upp. De konkurrerar om växtplatserna. Sly av asp, björk och sälg brukar komma upp först, för att i ett senare skede trängas undan av granen. Hur det nya trädskiktet utvecklas beror på näringstillgång och ljusinsläpp. På Vattenberget har lövträden lyckats bli ganska gamla och grova.

Levande död ved

Det mesta av skogen i reserv­atet är 120 år gammal och det tyder på att det var lika länge sedan som det brann senast. När skogen får växa fritt komm­er gamla och sjuka träd att dö. Då faller de antingen till backen och börjar brytas ner eller fortsätter stå upp under ett antal år. Död ved drar till sig vedlevande svampar, lavar och insekter som livnär sig på död ved. Dessutom tycker en del fåglar att insekterna är bra föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Vatten­berget. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 30,6 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss