Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Getryggen

Välkommen till ett naturreservat med riktigt gammal tallskog, fina svampar och många insekter.

Du ser också spår av att människor bott och brukat jorden, faktiskt i över 8 000 år. Men tydligast av allt är ändå den höjning i landskapet – rullstensåsen - som heter just Getryggen.

Bild på en tallklädd rullstensås

Getryggen är en markant ås som slingrar sig genom landskapet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

När inlandsisen smälte bildades åsen du ser. Rullstensåsen består av rundade stenar, grus och sand som malts ner. I den översta delen kan du se ett vasst skarpt krön. Det ser på håll ut som en gets rygg och kallas just getrygg eller knivrygg.

Under eller över

Ser du en sådan rullstensås vet du att du befinner dig här i norra delen av Sverige. Längre söderut och närmare havet är rullstensåsarna högsta punkt rundare.

Det beror på att de skapats under isen i det hav som fanns under istiden. I norra Sverige skapades rullstensåsarna under isen på land.

De flesta rullstensåsar bildades under isen men i det hav som bredde ut sig för flera tusen år sedan och fick då ett mer rundat krön.

Svampar och tallar gillar sand

Tallarna i skogen har smala stammar och är 100 till 150 år. De gillar att växa här eftersom jorden innehåller mycket sand. Svampar trivs också i just en sådan sandig mark där det vuxit tall under lång tid. Med lite tur hittar du de ovanliga marktaggsvampar.

Allt hänger ihop

Kan också de gamla döda träden du ser på många ställen vara viktiga? Ja, där trivs många insekter och de är bra mat för fåglar.

Du kan också upptäcka spår av att det förr i tiden brunnit i skogen. Det är vanligt att se skadorna av värmen just på tallarnas stammar som har extra tjock bark. Barken faller av och veden kommer fram. Överlever trädet branden börjar såret på trädet växa igen. Såret kallas brandljud.

Mat i skogen för boskapen

Varken klimat, terrängförhållanden eller jorden gör det enkelt att överleva och slå sig ner här. Därför fiskade man och jagade och levde på boskap. Djuren fick beta i skogen och inför den långa kalla vintern man skördade hö där som foder till boskapen.

Ett sätt att göra så att man kunde odla säd var att hugga ner skog på vissa områden och bränna den. Det kallas svedjebruk. Här i Getryggen vet vi att man gjort det i ungefär 200 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Getryggen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 56 hektar

Kommuner: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss