Gårsjöhöjden

Granarna står tryggt förankrade bland midjehög nordisk stormhatt, trolldruva och tolta. Skogen är tät och guckuskon döljer sig i dunklet mellan träden.

Bild på växten nordisk stormhatt

Lucka i skogen med nordisk stormhatt. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkrik skog

Närvaron av kalkälskande arter i mängd vittnar om att marken i området är kalkrik och att skogen kan klassas som kalkbarrskog. Blåsippa, trolldruva och tibast är kalkälskare som växer här. I en kalkbarrskog finns det gott om näring, det är frodigt och grönt och det är ofta på marken mellan träden som man hittar de främsta rariteterna.

Även blygsamma arter trivs i den kalkrika miljön, bland annat gultoppig fingersvamp, luddfingersvamp och flattoppad klubbsvamp sticker upp ur mossan.

Död ved ger liv

Reservatet ligger på nordsluttningen av Gårsjöhöjden, som når drygt 400 meter över havet. Här träffar man på granar i form av ståtliga 150-åringar och tallar upp emot 200 år. Även grova sälgar och aspar får plats i denna skog.

I de gamla fallna träden på marken myllrar det av liv. Multnande trädstammar halvt dolda i blåbärsriset erbjuder hem åt alla de arter som är beroende av den döda veden. På murken aspved växer till exempel sällsyntheter som kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

De döende träden är populära tillhåll för olika hackspettar. I granarna syns stora hål efter spillkråkans myrjakt och de lite mindre iögonfallande men lika omisskännliga spåren efter savsugande tretåig hackspett.

Periodiska bränder

På många äldre stubbar, högstubbar och omkullfallna tallar ser man fortfarande svart, förkolnad ved efter de skogsbränder som härjat i området. En stubbe i reservatet har flera olika brandspår och man har listat ut att trädet var med om sju olika bränder. Gamla tallar är riktiga överlevare i skogsbränder, tack vare den tjocka barken och den högt uppsatta kronan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Gårsjöhöjden. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2011

Storlek: 0,4 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss