Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storholmsjö

Vattnet i blekesjön Grönvattnet blänker i smaragdgrönt när solen skiner. Här kan du vila en stund – det finns både vindskydd och eldstad. Vandra sedan runt på de gamla fäbodvallarna. Artrikedomen i natur­reservatet är fantastisk.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Fäbodvallarna är välbevarade

Holmbodarna Holmbuan

Mitt i reservatet hittar du Holmbodarnas fäbodvall. Det är den yngre av de två fäbod­arna. Den byggdes under 1800-talets andra hälft. Vi vet att det för 100 år sen var en familj med både kor och getter som använde fäboden. Kring fäbodvallarna förekom skogs­bete ända in på 1970-talet. Omgivningen här är rik på örter.

Om du besöker Holmbodarna på sommaren kan du se betes­djur än i dag. På vallen ser du även en stuga, kokhus och jordkällare. Det finns också en ängslada och en ladugård. Alla byggnaderna blev restaurerade runt år 2000.

Skjälderbodarna Skjälderbuan

Skjälderbodarna kan vara så gamla som från mitten av 1700-talet. Då anlade de ett frälsehemman i Holmsjö. Bonden använde Skjälder­bodarna. En frälsebonde var lite speciell på så sätt att han inte behövde betala grund­skatt. Du kommer att se några byggnader här än i dag.

Sjön Grönvattnet skimrar som en smaragd

Kalkblekesjön Grönvattnet hittar du i sydost. Bleke är en jordart som består av nästan rent kalkslam. Den ljusa kalk­bottnen och det klara käll­vattnet gör att tjärnen skimrar i grönt, speciellt under soliga dagar.

Blekesjöar är väldigt ovanliga i Sverige och resten av världen. I Jämtland är de däremot ganska vanliga. I områden där det finns bleke lever ofta sällsynta och hotade arter.

Fotografera ovanliga växter

Mer än hälften av reservatet är rikt på örter. Det finns arter som visar att det finns mycket kalk i marken, till exempel ormbär och kransrams. Här kan du också beundra orkidé­er. Du kan hitta jungfru Marie nycklar, spindelblomster och grönyxne.

I den gamla granskogen kan du fotografera ovanliga svampar på träden. Enstaka granar är så gamla som 200 år eller mer. Det finns en lång lista av röd­listade vedsvampar och lavar. Några exempel på svampar är ostticka, stjärntagging, viol­mussling, doftskinn, ullticka, stor aspticka och gammel­granskål. Brunpudrad nållav och vitpudrad svartspik är exempel på lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stor­holmsjö. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • tälta
 • elda, förutom inom särskilt anvisat område samt inom väg- och kraftled­ning­sområde om markägaren medd­elat tillstånd om detta
 • framföra motor­drivet fordon inom hela området
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågel­­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • föra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svamp­ar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva ridverksamhet
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 3 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss