Kälaslåtten

Stanna till en stund och njut av de vackra färg­erna och den speciella doften av våtmark. Kanske hittar du hjortron att smaka på. Kälaslåtten är en våt­mark som är påverkad av kalk, ett så kallat rikkärr. Det har så höga naturvärden att reser­vatet ska bevaras på internationell nivå.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddat av EU

Kälaslåtten är med i EU:s nätverk för områden med höga naturvärden, Natura 2000. Nätverket vill bevara särskilda naturtyper och enskilda arter så att de fortsätter att finnas kvar i vår natur.

I Sverige har vi inventerat alla våtmarker, inom ramen för den så kallade Myrskyddsplanen. Där fick Kälaslåtten-Stormyren högsta skyddsklass.

Slåtter än i dag

Slåtter innebär att skörda hö som foder åt djuren. Namnet Kälaslåtten berättar hur de använde marken förr i världen.

Eftersom de tidigare regel­bundet slog gräs här har många ovanliga växter fått mycket ljus och chans att bli stora. Vi på Länsstyrelsen som ansvarar för naturreservatet har därför börjat med slåtter igen. Vi vill se till att de ovanliga växterna överlever.

Gammal kalk

Det finns två myrar i natur­reservatet. Den ena heter just Kälaslåtten, den andra Stormyren. De är riktigt fuktiga och typiska för myrar som innehåller mycket kalk i den här delen av Jämtland. Kalken bildades under den geologiska tidsperioden silur. Det var för ungefär 400 miljoner år sedan. Perioden pågick under cirka 35 miljoner år.

Vitmossorna lyser i röda och gröna nyanser, trots att de heter vitmossor. Under goda hjortronår blir myren först alldeles vit av hjortronblom. När bären mognar lyser myren sedan röd och gul.

Här har du fast mark under fötterna

Det finns också en del mindre områden med fast mark i reservatet. I övrigt är det blött. Det gör att landskapet nästan ser ut som mosaik.

Har du ögonen med dig kan du också se kullar av kalk som har formen av kupoler, så kallade kalktuffer. De har bildats runt källor. Kalken lagras tillsam­mans med torv. Det gör att kullarna växer på höjden.

Spår efter flottning

Förr transporterade man timmer i vatten som strömmade från skogen till sågverken vid kusten. Det kallades att flotta.

Här i området skapade de en flottningsränna genom att täppa till Stormyren. Där kunde de alltså flotta timmer. Men du kommer inte att hitta rännan i dag. Den har blivit helt övervuxen och ligger numera under vegetationen.

Leta efter kött­ätande växter

Jo, det är sant: på myren kan du hitta ”köttätande" växter. Leta efter tätört och sileshår. De fångar insekter med hjälp av sina klibbiga blad. Växterna tar sedan hand om insekternas näring genom ämnen i bladen. De löser helt enkelt upp insekterna så småningom.

Laga tjukkmjalka av de köttätande växterna

Tjukkmjalka är ett jämtländskt ord. Så heter en sorts filmjölk, långfil. Du kan enkelt laga din egen tjukkmjalka med hjälp av de köttätande växterna tätört och sileshår. Lägg dem bara i mjölk ett tag så får du faktiskt jämtländsk långfil.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Käla­slåtten. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller på annat sätt avsi­ktligt störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och busk­ar samt gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
  • framföra motor­drivet fordon med undantag av snö­skoter på väl snö­täckt mark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1988

Storlek: 4 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss