Byrums raukar

Byrums raukar

Foto: Anders Johansson

Här vid Byrums raukar kan du uppleva ett av Ölands mest säregna landskap. Havets vågor har under miljontals år mejslat fram meterhöga stenstoder ur den öländska kalkstenen. Inbäddat i kalkstenen finns ett spännande arkiv med förstenade urtidsdjur – fossil.

Raukar blir till

Historien om Byrums raukar börjar för drygt 490 miljoner år sedan. Då låg Sveriges berggrund söder om ekvatorn och täcktes av ett varmt, grunt hav med korallrev. Partiklar som hamnade på havets botten pressades samman till olika berglager. Med tiden blottlades lagren och överst fanns kalksten. Ur denna kalksten har havets vågor mejslat fram Byrums cirka 120 raukar. I den södra delen är de upp till fyra meter höga. I norr minskar raukarna i storlek och är knappt en meter höga.

Skyddande plan

Mellan raukarna och havet finns plana kalkstenshällar som skjuter ut i vattnet. Hällarna hindrar vågorna från att ytterligare svarva ut raukarna, vilket bidragit till att de numera bara nöts av väder och vind.

Tåliga blomster

Ovan raukarna reser sig en stenig brant som kallas klint. Uppe på klinten löper en strandvall. Få träd och buskar klarar av att växa i den här karga miljö. Men torktåliga, solälskande örter finns det gott om, som blåeld, tulkört, backtimjan och fältvedel.

Fossil – förstenade urtidsdjur

I korallhavet som en gång täckte Ölands berggrund simmade bläckfiskar omkring. När de dog sjönk de till botten och bäddades in i sedimenten som blev till berg. I berget finns urtidsbläckfiskarnas former bevarade som fossil. I Byrums raukar finns det gott om bläckfiskfossil, så kallade ortoceratiter. Här finns också fossil i form av runda ringar. Det är avlägsna släktingar till nutida sjöborrar. Linné kallade dessa fossil för ”kristalläpplen”. På trasiga exemplar ses små glittrande kalcitkristaller i mitten. Du kan också stöta på fossil av trilobiter, en numera utdöd djurgrupp som tillhörde leddjuren. Tänk på att det inte är tillåtet att ta med sig fossil!

Den stora parkeringen söder om raukområdet drivs numera av samfälligheten där Byrums raukar är belägen. I norra delen vid Byrums Sandvik finns ytterligare en parkering avsedd för reservatsbesökare. Här finns även en toalett för besökare som drivs av Borgholms kommun. Ytterligare parkeringar finns norr om Byrums Sandvik inom naturreservatet Bödakustens västra där det även finns en toalett.

Broschyr om kalksten och fossil på Öland Pdf, 1 MB. 

Brochure Limestone and fossil in Öland Pdf, 1010 kB.

Die broschüre "Kalkstein und fossilien auf Öland" Pdf, 1013.3 kB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Göra någon påverkan på berggrunden eller de lösa jordlagren.
  • Spränga, anlägga vägar eller ta bort strandgrus.

Markägaren äger rätten att ha landfästen för fiskegarn och utöva tångtäkt.

I anledning härav vare förbjudet för en var att inom området verkställa åverkan å berggrunden och de lösa jordlagren, vare sig genom sprängning, väganläggning, borttagande av strand-grus eller på annat sätt; ägande dock vederbörande jordägare rätt att inom området hava landfästen för fiskegarn ävensom utöva dem tillkommande tångtäkt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1935
Areal: 3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Raukfältet ligger cirka 8 km NO Löttorp. Ta av mot Byrum, antingen från Löttorp eller Böda. Åk cirka 8 kilometer respektive 6 kilometer och ta sedan av vid skylten med texten "raukar".

Parkering sker antingen på parkeringen söder om raukområdet som drivs av samfälligheten där raukområdet är beläget eller på parkeringar vid Byrums Sandvik. På länsstyrelsens parkering som är en avgiftsfri parkering vid Byrums Sandvik råder p-förbud för personbil klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Längre norrut finns även en större parkering med plats för upp till 18 husbilar för dagsparkering.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss