• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Byrums raukar

Byrums raukar

Foto: Anders Johansson

Vid Byrum finns Ölands enda raukfält. Stenformationerna har mejslats ut ur berggrunden av havets ständiga vågrörelser. Det originella kustlandskapet är ett av Ölands mest välbesökta.

Kalksten

För drygt 490 miljoner år sedan började ursprunget till Ölands mäktiga kalkstenslager att avsättas i korallrev. Framför allt skedde avsättning av kalk i varma, grunda hav. Korallreven har med tiden pressats samman och bildat kalksten. Raukarna vid Byrum har bildats när vågor eroderat bort mjukare kalksten. Inom området finns sammanlagt cirka 120 raukar. De högsta är upp till fyra meter höga och finns i den södra delen. I norr minskar raukarna i storlek, de minsta är knappt en meter höga.

Spår av urtidsdjur

Det är inte bara raukarna som gör området vid Byrum till en mycket spännande plats. I den södra delen finns rikligt med fossil. Döda organismer som hamnar på havsbottnen täcks med tiden av sedimenterande material. Materialet pressas samman under tryck och så småningom bildas en bergart i vilken urtidsdjurens former bevaras. Det fossil som är lättast att hitta är urtidsbläckfiskar, så kallade ortoceratiter. Trilobiter är en annan djurgrupp som finns representerad som fossil. De levde i haven för cirka 560-250 miljoner år sedan.

Kalkstenshällar

Utanför raukarna finns jämna kalkstenshällar som skjuter ut i vattnet. De har troligen bidragit till att raukbildningen avstannat, då de hindrar vågorna från att ytterligare svarva ut berggrunden. Ovan raukarna reser sig en stenig brant som kallas klint. Uppe på klinten ligger en strandvall. I den karga miljön växer endast enstaka tallar och nypon- och enesnår. Blåeld och tulkört tillhör strand­vallens sparsamma vegetation. De blommar båda i juni-juli.

Den stora parkeringen söder om raukområdet är numera avstängd. Parkering finns istället norr om området vid Byrums sandvik. Ställ inte bilen längs vägen.Det är förbjudet att knacka loss fossiler ur raukarna. Det är inte heller tillåtet att plocka fossiler på stranden och ta med sig hem.

Broschyr om kalksten och fossil på Öland Pdf, 1 MB. 

Brochure Limestone and fossil in Öland Pdf, 1010 kB.

Die broschüre "Kalkstein und fossilien auf Öland" Pdf, 1013.3 kB.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

  • Göra någon påverkan på berggrunden eller de lösa jordlagren.
  • Spränga, anlägga vägar eller ta bort strandgrus.

Markägaren äger rätten att ha landfästen för fiskegarn och utöva tångtäkt.

I anledning härav vare förbjudet för en var att inom området verkställa åverkan å berggrunden och de lösa jordlagren, vare sig genom sprängning, väganläggning, borttagande av strand-grus eller på annat sätt; ägande dock vederbörande jordägare rätt att inom området hava landfästen för fiskegarn ävensom utöva dem tillkommande tångtäkt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1935
Areal: 3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Raukfältet ligger cirka 8 km NO Löttorp. Ta av mot Byrum, antingen från Löttorp eller Böda. Åk cirka 8 kilometer respektive 6 kilometer och ta sedan av vid skylten med texten "raukar". Parkering sker numera på den stora parkeringen vid Byrums sandvik i naturreservatet Bödakustens västra. Byrum Sandvik har p-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Upp till 18 platser för husbilar.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet