Byrums raukar

Byrums raukar

Fotograf: Anders Johansson

Vid Byrum finns Ölands enda raukfält. Stenformationerna har mejslats ut ur berggrunden av havets ständiga vågrörelser. Det originella kustlandskapet är ett av Ölands mest välbesökta.

Kalksten

För drygt 490 miljoner år sedan började ursprunget till Ölands mäktiga kalkstenslager att avsättas i korallrev. Framför allt skedde avsättning av kalk i varma, grunda hav. Korallreven har med tiden pressats samman och bildat kalksten. Raukarna vid Byrum har bildats när vågor eroderat bort mjukare kalksten. Inom området finns sammanlagt cirka 120 raukar. De högsta är upp till fyra meter höga och finns i den södra delen. I norr minskar raukarna i storlek, de minsta är knappt en meter höga.

Spår av urtidsdjur

Det är inte bara raukarna som gör området vid Byrum till en mycket spännande plats. I den södra delen finns rikligt med fossil. Döda organismer som hamnar på havsbottnen täcks med tiden av sedimenterande material. Materialet pressas samman under tryck och så småningom bildas en bergart i vilken urtidsdjurens former bevaras. Det fossil som är lättast att hitta är urtidsbläckfiskar, så kallade ortoceratiter. Trilobiter är en annan djurgrupp som finns representerad som fossil. De levde i haven för cirka 560-250 miljoner år sedan.

Kalkstenshällar

Utanför raukarna finns jämna kalkstenshällar som skjuter ut i vattnet. De har troligen bidragit till att raukbildningen avstannat, då de hindrar vågorna från att ytterligare svarva ut berggrunden. Ovan raukarna reser sig en stenig brant som kallas klint. Uppe på klinten ligger en strandvall. I den karga miljön växer endast enstaka tallar och nypon- och enesnår. Blåeld och tulkört tillhör strand­vallens sparsamma vegetation. De blommar båda i juni-juli.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

"verkställa åverkan på berggrunden och de lösa jordlagren , vare sig genom sprängning, väganläggning, borttagande av strandgrus eller på annat sätt; markägaren äger dock rätt att inom området ha landfästen för fiskegarn samt utöva tångtäkt."

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1935
Areal: 3 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län