Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Isgärde

Skogen i vårgrönska

Foto: Anna Lindberg

Naturreservatet Isgärde ligger i västra utkanten av Mittlandsskogen, ett stort lövskogsområde som breder ut sig över mellersta Öland. I reservatets frodiga lövskogar finns ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta arter.                       

Mittlandsskogen

Mittlandsskogen är ett av södra Sveriges största lövskogsområden. Området är präglat av människans nyttjande från stenåldern och framåt. De kultur- och naturvärden som finns här är unika för Europa.

Gammal lövskog

Isgärde är en del av Mittlandsskogen. Här finns högstammiga ekar och askar och en och annan lundalm, lind och lönn. Den sällsynta vresalmen växer också i skogen. Många av träden är över hundra år gamla och det finns gott om döda träd i form av fallna stammar och högstubbar.

Artrikt

I reservatet har flera ovanliga mossor, lavar och svampar hittats. Olivklotterlav, oxtungssvamp, fläckticka och stinkbrosking är bara några exempel. Flikmurkla är en exklusiv art som noterats i området. Murklans fruktkroppar, som kommer i maj, är mycket kortlivade.

Lundflora

I lövskogens rika mylla frodas en rad olika örter, däribland flera orkidéer. Blommorna hos vårärt, tandrot och lungört uppvisar alla en skiftande palett av rosa. En säregen art är vätterosen, en parasit som saknar klorofyll och tar sin näring från bland annat hassel och klibbal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 11. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 12. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 13. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Läns­styrel­sen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 9,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området kan lätt nås från väg 136. Vid Isgärde, ta av mot Ryd, parkeringsplats finns på södra sidan av vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss