Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bödakustens östra

Stranden Bödakusten östra

Fotograf: Malin Miller

I reservatets sandiga marker växer säregen tallskog med vindpinade, vridna silverfuror. Den karga miljön är hem för exklusiva arter, som bara lever på ett fåtal platser i Sverige. Reservatet bjuder också på fina badstränder och en vandringsled.

Sand

Reservatets natur har en gemensam nämnare och det är sand. Här finns Ölands längsta sandstrand. In mot land reser sig tio meter höga sanddyner och innanför dessa breder flygsandfält ut sig. Dynområdet med flygsand är ett av Sveriges största och hem för en rad sällsynta arter knutna till sandmarker.

Säregen tallskog

Det finns få platser i Sverige med sandtallskog av det slag som den här i Böda. På din vandring genom den glesa skogen passerar du såväl ståtliga furor som knotiga, vridna silverstammar. De äldsta tallarna är upp emot 200 år gamla.

Värdefulla träd

Reservatets gamla och döda tallar är bostad för en rad sällsynta skalbaggar. Om du synar träden på nära håll ser du att barken är full av hål. Det är kläckhål efter skalbaggar och andra insekter, som levt inne i veden som larver och gnagt sig ut när de blivit fullvuxna.

Fågelrikt

Om du besöker reservatet en stilla försommarnatt kanske du får höra nattskärrans enträgna surrande. En annan nattsjungande karaktärsfågel i området är trädlärkan. Den trivs i gränslandet mellan tallskogen och mer öppna marker.

En stor del av det som är Ölands längsta sandstrand ligger inom reservatet. Hit lockas årligen stora mängder badgäster. Från Fagerrör till Trollskogen går en järnväg som anlades i början av 1900-talet för att forsla ut timmer från kronoparken. Järnvägen används idag som museijärnväg med turisttrafik under sommaren.

Bödaleden sträcker sig genom området.Toalett och rastbord finns i anslutning till badstränderna vid Lyckesand, Homrevet och Fagerrör. Sommarservering finns vid Lyckesand.

Lyckesand: Högsäsong 15/6 – 15/8: P-förbud mellan kl. 21:00 – 04:00. Avgiftsbelagd parkering mellan kl. 04:00 – 21:00. Separat parkering där både personbilar och husbilar får stå.
Övrig tid; P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar.

Homrevet: Högsäsong 15/6 – 15/8: P-förbud mellan kl. 23:00 - 04:00.
Övrig tid; P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Cirka 10 platser för husbilar.

Fagerrör: P-förbud för personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Ingen utpekad husbilsparkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra alla typer av fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. ta loss bitar från berggrunden eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. förtöja boj eller ankra permanent,
 12. framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
 13. utan länsstyrelsen tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 1020,6 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet är beläget på nordöstra Öland mellan naturreservatet Trollskogen i norr och Böda camping i söder. Skyltat från vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss