Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rönnerum - Abbantorp

Rönnerums fornby

Foto: Malin Miller

Rönnerum-Abbantorp ligger mitt i Mittlandsskogen. Här finns värdefull lövskog med många spännande arter. Genom området går Mittlandsleden som bland annat passerar Ismantorps borg och Rönnerums fornby från järnåldern.

Dominerat av skog

Reservatet är ett fint exempel på hur det ser ut i Mittlandsskogen, det stora sammanhängande lövskogsområde som breder ut sig över centrala Öland. Skogen är rik på ädellövträd som ek, ask och lundalm. I Rönnerum-Abbantorp finns dessutom ett område med bara avenbok som anses vara Sveriges största avenbokskog!

Artrikt

Listan på ovanliga arter i reservatet är lång. Här trivs kräsna lavar som bara växer på gamla ädellövträd i skogar med hög och jämn fuktighet. Även ljuskrävande marksvampar, med arter som blomspindling, slöjröksvamp och gulköttig rävspindling, trivs i området. Gemensamt för många av de ovanliga arterna är att de är knutna till ett landskap som betats i generationer och där det vuxit ek och bok sedan länge.

Mångfald av växter

I reservatets skogar finns en rik lundflora med sippor, violer och en och annan orkidé. Kring de gamla trädstammarna slingrar sig murgröna och bland gräsen kan man urskilja sällsyntheter som skugglosta och lundelm. Reservatet är också en av få växtplatser på Öland för den ovanliga skogsveronikan.

Välkänd järnåldersby

I reservatet finns en mängd intressanta fornminnen. Rönnerums fornby är en av Ölands mest kända järnåldersmiljöer. Här finns lämningar efter 18 husgrunder och gott om stensträngar som fungerade som hägnader för järnåldersbondens kreatur. Söderut ligger ett gravfält med 80 gravar i form av runda och rektangulära stensättningar. Utanför reservatet finns besöksmålen Odens flisor och Ismantorps fornborg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för orienteringstävling eller skytte.
 • Använda området för militärövningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra fordon eller farkost annat än på enligt skötselplan fastställd vägsträckning.
 2. ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 5. göra upp eld
 6. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 7. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden
 8. gräva upp eller plocka lavar, svampar, växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för skytte, orienteringstävling eller militära övningar.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. utan Läns­styrelsens tillstånd utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 524 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området kan nås från allmänna vägen Högsrum-Ismantorp samt via en mindre enskild väg från Rönnerums by.

Parkering finns vid Odens flisor samt via en mindre enskild väg från Rönnerums by. Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss