Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bergholmen

Hällmarkstallskog

Fotograf: Martin Sjödal

Bergholmen bjuder på dramatisk natur. Den branta klippön reser sig högt över havet och från dess topp har du en fantastisk utsikt över Gudingefjärden.

Uråldrig ö

Bergholmen är en av många tusentals öar i Västerviks skärgård. Öar, holmar och skär består av urberg som är runt 2000 miljoner år gammalt. Något att begrunda när man strövar över de gråa, slipade hällarna! Bergholmens berggrund består av kvartsit, en hård och relativt ovanlig bergart.

Tall och ek

Till Bergholmen når sällan den rytande östanvinden, tack vare en landbarriär av större öar ut mot ytterskärgården. Här kan därför träden slå rot, något som inte är möjligt på ytterskärgårdens kalspolade skär. Tall är karaktärsart men där det finns lite djupare jord växer även ek. De krumma, senvuxna ekarna kallas för krattekar och kan, sin ringa storlek till trots, vara ordentligt gamla.

Vingförsedda invånare

I skärgården finns ett rikt fågelliv. Ejder, skäggdopping, vigg och grågås hör till de vanligare gästerna. Har du tur kanske en havsörn seglar förbi uppe i skyn. Denna mäktiga rovfågel är återigen en av skärgårdens karaktärsfåglar efter decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

c. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att

 1. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grad- och kräldjur eller fåglar eller deras ungar samt att ta bort eller skada ägg eller bon.
 2. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar.
 3. skada eller borttaga växande träd eller buskar eller upp-gräva örter.
 4. på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon eller liknande.

Föreskrifterna an vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet skall gälla även markägaren men icke utgöra hinder mot vidtagande av de vård och förvaltningsåtgärder, son kan på honom ankomna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1968
Areal: 17,2 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Bergholmen ligger i inre delen av Gudingefjärden, cirka 1 km SO Vinö. Reservatet nås endast sjövägen. Bryggor saknas, men det går bra att lägga till på ett flertal ställen runt ön.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss