Bergholmen

Hällmarkstallskog

Fotograf: Martin Sjödal

Bergholmen bjuder på dramatisk natur. Den branta klippön reser sig högt över havet. Från öns topp har du en fantastisk utsikt över Gudingefjärden.

Uråldrig ö

Bergholmen är en av många tusentals öar i Västerviks skärgård. Öar, holmar och skär är urberg som reser sig över havsytan. Urberget är runt 2000 miljoner år gammalt, något att begrunda när man strövar över de grå, slipade hällarna! Bergholmens berggrund består av kvartsit, en hård och relativt ovanlig bergart.

Tall och ek

Till Bergholmen når sällan den rytande östanvinden, tack vare en landbarriär av större öar ut mot ytterskärgården. Här kan därför träden slå rot, något som inte är möjligt på ytterskärgårdens kalspolade skär. Tall är karaktärsträdet men där det finns lite djupare jord växer även ek. De krumma, senvuxna ekarna kallas för krattekar och kan, sin ringa storlek till trots, ha många år på nacken.

Vingförsedda invånare

I skärgården finns ett rikt fågelliv. Ejder, skäggdopping, vigg och grågås hör till de vanliga gästerna. Har du tur kanske en havsörn seglar förbi uppe i skyn. Denna mäktiga rovfågel är återigen en av skärgårdens karaktärsfåglar efter decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Att skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
  2. Att skada eller borttaga växande träd eller buskar eller uppgräva örter,
  3. Att fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg, ungar eller bon eller annorledes störa djurlivet samt
  4. Att på störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1968
Areal: 17,2 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län