Hitta på sidan
Hitta på sidan

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Kalmar län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden.

Till uppgifterna hör bland annat att:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet
 • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
 • främja länets utveckling
 • följa länets tillstånd och
 • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
 • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
 • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen Kalmar län har cirka 230 medarbetare.

Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss samt informerar om hur vi gör när en tjänst är tillsatt.

Klicka på rubrikerna/länkarna för att komma till webbplatsen Offentliga jobb där du hittar information om hur du lämnar in en ansökan och vem du kan kontakta om du har frågor. 

 • Naturumsguide/inventerare

  Vi söker två personer till en kombinerad tjänst som naturumguide och inventerare. Under juni aug jobbar du schemalagd heltid i naturum Trollskogen på norra...
 • Reservatsförvaltare

  Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden...
 • Hållbarhetsstrateg, vikariat

  Vi söker nu en vikarierande hållbarhetsstrateg då vår ordinarie går på föräldraledighet.

  Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med...

 • Administrativ djurskyddshandläggare

  Länsstyrelsen söker en medarbetare som ska arbeta administrativt med djurskyddsfrågor och som vill vara med i vårt fortsatta arbete med att utveckla...
 • Handläggare, ekosystemtjänsten pollinering

  Du kommer att ingå i enhetens grupp som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter och i huvudsak arbeta med frågor kring våra vilda pollinatörer och dess...
 • Handläggare, revidering av skötselplaner

  Du kommer att ingå i enhetens områdesskyddsgrupp och arbeta i nära dialog med såväl interna som externa parter inklusive markägare.

  Arbetet handlar om att för...

 • Handläggare, skötsel av skyddsvärda träd

  Du kommer att ingå i enhetens grupp som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter. Många skyddsvärda träd har vuxit upp i ett hävdat landskap, men nu hotas...
 • Länsråd

  Vill du vara med och bidra till utvecklingen av ett av Sveriges vackraste län?
  Det här är en roll för dig med ett brett samhällsintresse som vill vara med och...

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställdalänk till annan webbplats

Länsstyrelsens breda uppdrag och medarbetarnas kompetens gör att många söker praktikplats eller möjlighet till att förlägga sitt examensarbete här. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose dessa önskemål, men så här i pandemitider har vi svårt att ordna meningsfulla praktikplatser när många arbetar hemifrån. Om du har frågor kring detta kan du kontakta vår personalenhet genom ett mejl till personalenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Om du är intresserad av att jobba hos oss så ansöker du via offentligajobb.se. Alla våra tjänster annonseras där och anslås även på länsstyrelsens anslagstavla.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Hitta på sidan