Fagereke

Fagereke är ett kommunalt naturreservat i Oskarshamns kommun.

Mer att läsa om reservatet finns hos Oskarshamns kommun. Följ länken här nedan.

Fagereke naturreservat Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Läs mer på Oskarshamns kommuns webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

I naturreservatet Fagereke skyddas ett stort, tätortsnära skogsområde för framtiden. I det kuperade landskapet finns såväl betesmarker som ädellövskog och en stor mängd gamla grova ädellövträd.

Hitta hit

Kontakt