Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gammalsby sjömarker

Stranden med böljande fågelsträck över vattnet

Foto: Charlotta Larsson

Gammalsby sjömarker är exklusiv mark. Få andra platser i Europa har så stora, sammanhängande sjömarker som Öland. De betade gräsmarkerna och grunda stränderna är perfekta miljöer för såväl häckande som rastande fåglar. Inte konstigt att Gammalsby sjömarker är välbesökta av fågelskådare!                    

Vadarfamiljer

Varje år föder en rad olika vadarfåglar upp sina ungar i reservatet. På de grunda ler- och sandbottnarna förser sig fåglarna av musslor, snäckor och andra smådjur. I de fuktiga gräsmarkerna hittar de insekter, spindlar, daggmaskar och andra småkryp. Men om det inte vore för betesdjuren så skulle det bli glest bland häckningarna. För vissa av vadarna duger bara de mest kortsnaggade gräsytorna, medan andra bygger sina bon i lite högre gräs. Vadarna är vanligen hårt utsatta för boplundrare. Därför är ön Gammalsbyören en särskilt populär häckningsplats. Hit kommer inga rävar eller andra fyrfota rovdjur. Och det finns inga utsiktsplatser för kråkor och andra boplundrare eftersom ön saknar träd och buskar.

Rastande gäster

Sjömarkernas grunda, skyddade stränder och betesmarker är perfekta rastplatser. På våren drar flyttfåglarna vanligen obemärkt förbi uppe i skyn, om de inte tvingas ner av lågtryck med kyla och nordostliga vindar. Men när de återvänder från sina häckningsplatser i norr stannar de till för att fylla på fettreserverna, innan de fortsätter sin resa söderut. Högsäsong för fågelskådare är därför från sommar till tidig höst, då man kan få se mängder med vadare och gäss.

Genom området med beträdnadsförbud går en strövstig som är tillgänglig året runt.Toalett och badplats vid Seby läge i norra änden av reservatet.

Två skådarplattformar finns inom området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden eller stigar som är markerade på kartan, som du kan se längre ner på sidan eller på plats i reservatet.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda eller färdas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 1 under tiden 1 april till och med den 31 juli (utom på särskilt markerade stigar).
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Medvetet störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 2. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 3. Upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Det är dessutom förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

20. Utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 178,7 hektar varav 82,9 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området är lättillgängligt med Seby läge i norr och Gräsgårdshamn i söder. På båda sidor finns iordningsställda parkeringsplatser.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss