Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Segersgärde

Solnedgång från Örnberget

Foto: Anna Lindberg

I reservatet Segersgärde kan du uppleva natur typisk för Tjustlandet. Landskapet är en mosaik av hällmarker, gammal barrskog och hagar med ädellövträd. Den variationsrika naturen bäddar för ett rikt växt- och djurliv med många ovanliga arter.

Spår av urtid och forntid

Berggrunden i området utgörs av kvartsit som är omkristalliserad sandsten. Den bildades för nära 2 miljarder år sedan och är den äldsta berggrunden i hela östra Småland. Spår efter den senaste istiden finns i form av strandvallar, klapperstensvallar. På de båda höjderna finns stora stentorg som härstammar från tiden då Östersjön stod mycket högre än nu och bergen stack upp som kobbar ur havet.

På upptäcktsfärd

Du kan välja mellan flera markerade leder i reservatet. Belöningen för den som tar sig upp på Örnberget eller Fruberget är en hänförande utsikt över havet och skärgården. På Örnberget kan du även se stensättningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt ligger resterna av en fornborg.

Omväxlande natur med rik flora

På reservatets två berg växer tallskog och i sluttningarna frodiga blandskogar med bland annat ek och lind. Mellan bergen finns betade hagar och strandängar. Såväl i skogen som i de gamla odlingsmarkerna finns en rik flora. Vippärt, vätteros, darrgräs, jungfrulin, kattfot och orkidén Adam och Eva är bara några exempel.

Ett rikt fågelliv

Segersgärdes kustnära, variationsrika natur och skärgård bjuder på ett rikt fågelliv. Näktergalens intensiva sång hörs från strandsnåren under försommarens kvällar och nätter. Havsörnen är numera åter en vanlig syn i dessa trakter. Andra arter i området är ejder, drillsnäppa, rosenfink och göktyta.

Värdefulla gammelträd

I hagmarkerna står flera grova ekar. De gamla träden är hem för en rad olika organismer. På den skrovliga barken växer ovanliga lavar som gammelekslav, kortskaftad parasitspik och rosa skärelav. Den ovanliga läderbaggen lever i håligheter med mulm, en blandning av bland annat gnagrester, fågelspillning och vedmjöl.

Segersgärdeleden är uppdelad i två sträckor men är tillsammans ca 5 km. En rundslinga tar dig från parkeringen vid Värmvik genom betesmarkerna och upp på Fruberget och tillbaka ner genom skogen. Den andra delen går från Örnbergsparkeringen upp på Örnberget och Habors klint och tillbaka ner igen. Ingen av dessa har hög tillgänglighet då det är mycket kuperat och ojämnt underlag. Leden är markerad med orange i terrängen.

Vid Värmviksparkeringen finns en tillgänglighetsanpassad toalett och flera rastbord.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte ankra, angöra eller gå i land på Bergholmen, Rödskär, Hällarna och Jungfruholmen.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Tälta.
 • Övernatta i husbil eller husvagn.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april – 10 juli ankra invid, angöra eller landstiga på Bergholmen, Rödskär, Hällarna och Jungfruholmen.
 2. Framföra motorfordon annat än på allmän väg samt enskild väg till Värmvik.
 3. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 4. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 5. Tälta eller övernatta i husbil eller husvagn.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 547,8 hektar varav 221,5 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

När du följer vägen på Norrlandet passerar du reservaten. Drygt en mil från Gamleby i norr och Västervik i söder. Om du kommer söder ifrån ligger den första parkeringsplatsen i Segersgärde till höger upp på en liten kulle invid vägen. Härifrån kan du besöka Örnberget. För att komma till parkeringsplatsen vid Fruberget fortsätter du norrut och svänger vänster mot Värmvik. Parkering och toalett på höger sida.

På Örnberget ligger fornlämningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt resterna av en fornborg. Man har också en fantastisk utsikt från båda topparna.

Parkering finns vid Örnberget och längs vägen till Värmvik.

Torrdass och rastbord finns vid parkeringen vid Värmvik. Härifrån utgår också en markerad vandringsled genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss