Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandtorp

Vårblomning i Strandtorp

Utmed kusten mellan Halltorp och Solliden finns värdefull ädellövskog. Skogen är hem för en rad ovanliga arter, alltifrån fåglar till små lavar. I reservatet Strandtorp skyddas en del av den artrika kustskogen.

Lövrikt

I reservatet växer många olika lövträd. Vanligast är ek som här och var får sällskap av lundalm och ask. En och annan skogsalm, lönn, lind, björk, oxel och fågelbär växer här också. Under trädkronorna bildar hassel, skogstry och andra buskar täta ridåer.

Skogen om våren

Lövskogens vårflora är mycket praktfull. Då breder mattor med vit-, blå- och gulsippa ut sig tillsammans med gullviva, lungört och vårärt. I trädkronorna håller mindre flugsnappare, svarthätta, trädgårdssångare och härmsångare konsert.

Gamla och döda träd

Skogen i Strandtorp har skött sig själv under lång tid. De äldsta ekarna och almarna är 150 år gamla. På marken ligger murkna stammar och i de solbelysta gläntor som skapats när gammelträden fallit spirar nya träd. Men det är inte bara tidens tand som bidragit till att det finns döda träd i området. Strandtorps skogar har drabbats hårt av såväl askskottsjuka som almsjuka, vilket lett till att nästan all ask och alm dött.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 131,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 4 km söder Borgholm, väster om väg 136. Sväng mot Ekhaga. Var uppmärksam då det inte finns särskild fil för avtagsvägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss