• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Idegransreservatet

Solljus mellan grenarna i Idegransreservatet

Foto: Anna Lindberg

Idegransreservatet utgörs av ett barrskogsområde med vissa inslag av lövträd. De centrala delarna av området är naturskogsartade med stor förekomst av gammal grov tall. I denna del växer också rikligt med idegran och thuja.

Idegranen

Idegranen växer oftast som buske eller ett mindre träd. Barren kan bli upp till tre centimeter långa och är mörkgröna, platta, skaftade och spetsiga. Till skillnad från andra svenska barrväxter har idegranen inte kottar eller bärkottar, utan bara ett enkelt frö. Detta omges av ett rött köttigt fröhylle som liknar ett saftigt bär. Hela växten är dock mycket giftig. Idegranen kan bli upp till 3000 år gammal och är troligen det trädslag som blir äldst i Europa. Veden är stark och elastisk och användes därför förr i tiden bland annat för att framställa pilbågar och redskap. I Idegransreservatet har inga större avverkningar skett sedan början av 1900-talet.

Död ved är nödvändig

Den nordöstra delen av reservatet är även den av naturskogskaraktär. Den västra delen av området präglas av grandominerade barrblandskogar med inslag av ek, björk och hassel. Död ved och torrakor (stående döda träd) av gran och björk förekommer. Den döda veden är nödvändig för vissa arters överlevnad. För en del utgör den döda veden föda, för andra fungerar den som boplats, växtplats eller skydd.

Skogsblommor

Bland de växter som finns i skogen märks till exempel blåbär, ekorrbär, liljekonvalj och linnea. Några delar uppvisar spår av en tydlig kalkpåverkan och lite mer näringsrika förhållanden. Här är arter som hässlebrodd,lundelm, tandrot och skogsknipprot vanliga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar, bark eller grenar som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 8. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 20,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ vägen från Byrum mot Skäftekärr norrut, strax innan du kommer fram till Skäftekärr finns skyltar mot Idegransreservatet in till vänster. Väl framme finns rastbord och en markerad strövstig genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet