Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lilla Vickleby lund

Vägen som löper genom Lilla Vickleby lund

Foto: Johan Teiffel

Naturreservatet Lilla Vickleby lund utgörs av två lövskogslundar. Likt öar ligger de två lundarna helt omgivna av åkermark. Här finns en hasselrik ekskog med frodig flora från tidig vår till sensommaren.

Vegetation

Det som idag är lummiga lundar har en gång i tiden varit öppna ängar. I reservatet växer främst ek, men också apel, lönn, björk och sälg. Idag är ekarna omgivna av yngre träd och buskar, framför allt hassel. Typiska lundväxter avlöser varandra under vår och sommar. Först av dem alla är blåsippan, vars intensivt blå blommar tittar fram bland fjolårslöv redan i april. Skogsbingel, myska, liljekonvalj, lundslok, hässlebrodd och stinksyska är andra exempel på blommor som växer i lunden.

Sällsynta lavar och fjärilar

Flera av de växter som finns i Lilla Vickleby lund indikerar att skogen har höga naturvärden. Exempelvis växer det många ovanliga lavar på träden, såsom matt pricklav, jaguarfläck och rosa lundlav. Bland fjärilarna kan hagtornsommavecklare, rostfärgad blad­spinnare och leverfärgat ängsfly nämnas. Den sistnämnda har sin enda fasta förekomst i landet på mellersta Öland.

Minne av äng, hage och järnväg

De två områdena i naturreservatet har varit en del av Lilla Vicklebys åkrar och ängar. På 1700-talet var de vallängar där det växte stagg, starr, ek, hassel och lönn. Det södra området kallades Södra gången och det norra för Norra gången. Under slutet av 1700-talet och 1800-talet odlades mycket av ängsmarken upp och de två områdena blev beteshagar. Genom norra hagen har tidigare järnvägen gått. Banan lades ner 1961 och endast banvallen finns kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar utanför betesmark.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna. Du får plocka bär och matsvamp
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 11. Bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 17 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

De två områdena ligger SV Vickleby kyrka.

Parkering finns iordningställd längs körvägen mellan Vickleby och Stora Frö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss