Svartbäcksmåla

Svartbäcksmåla är ett kommunalt naturreservat i Nybro kommun.

Läs mer om området på kommunens webbplats.

Svartbäcksmåla naturreservat Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Läs mer på kommunens webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Cykelled Cykelled
  • Ridled Ridled
  • Skidled Skidled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Svartbäcksmåla och Linneasjön ligger i den skog- och sjörika delen av sydöstra Småland. Genom området ringlar sig
distinkta åsar som den geologiskt intressanta Nybro åsen.
Är du uppmärksam kan du få se den vackra mosippan.