Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svinö

En stilla dag på Svinö

Foto: Johan Teiffel

På Svinö finns mycket att se och göra! Ta en lång skogspromenad längs stigen som slingrar runt ön. Från stigen kan du göra avstickare ner till havet, där det finns blomsterrika strandängar och badplatser. Fågellivet på och runt ön är rikt, oavsett när på året du kommer hit finns det alltid något att se.

Skog med utländska gäster

I skogen på Svinö växer främst barrträd men också björk, sälg och ek. Om du stöter på träd eller buskar som du inte känner igen så är det inte konstigt. Bland tallar och granar växer många utländska trädslag som blågran, weymouthtall och banksiatall. De utländska träden planterades förmodligen under den period då det fanns sommarstugor på Svinö.

Skåda fågel

På Svinö kan du skåda fågel året om. Under vår och höst passerar stora fågelsträck genom sundet. Många av fåglarna stannar till på ön, såväl i skogen som på stränderna. På försommaren kan du få se skäggdoppingens spektakulära parningsdans som avslutas med att paret reser sig bröst mot bröst. Och inne i skogen håller bofink, lövsångare och rödhake konsert. Vintertid kan det löna sig att spana ut över vattnet. Kanske får du se en salskrake bland alla viggar, knipor och ejdrar?

Spännande lämningar

På norra udden finns rester av en skans som byggdes av danskarna på 1600-talet. Syftet med skansen var att kontrollera segelrännan genom Kalmarsund. I söder finns ytterligare en lämning, en stor flat sten kallad Kungabordet. Enligt traditionen ska Karl XI ätit vid detta stenblock, därav namnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

B. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. avsiktligt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. uppgöra eld annorstädes än på därför avsedda platser;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller liknande;
 7. framföra motordrivet fordon samt
 8. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

Föreskrifterna skall ej gälla markägaren eller annan sakägare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 120 hektar varav 50 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ta Ölandsleden mot Öland. Strax innan Ölandsbron är det skyltat mot Svinö. Parkeringsplats och toalett finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss