JUST NU: Efter vinterns stormar har flera träd fallit över leden i reservatet. Just nu är vindfällena fastfrusna i snön men vi kommer att ta bort dem så snart vintern släpper sitt grepp. Vi hoppas på ditt tålamod!

Ålhults urskog

Gammal fallen låga i Ålhults urskog

Foto: Anna Lindberg

Ålhults urskog är en vildmark i småformat. Här vandrar du i kullig terräng, över mossklädda stenar och fallna trädstammar. Eftersom skogen stått orörd länge är den en fristad för växter och djur som inte klarar sig i modernt brukad skog.

Trolsk skog

Du har nu kommit till en skog utöver det vanliga. Traktens invånare har hämtat ved och virke i skogen, men något storskaligt skogsbruk har aldrig bedrivits. Sist någon högg ner ett träd här var i mitten av 1900-talet. Sedan dess har skogen skött sig själv. Om du följer stigen kommer du att få se gamla träd, fallna stammar och mer som hör trollskogen till.

Mossor och lavar

I orörd skog kan mossmattor breda ut sig över marken och klä block och trädstammar. Slå dig ner vid ett stenblock och studera dess beklädnad på nära håll, så framträder en egen värld av färger och former. Typiskt för skogen är också att trädgrenarna är draperade av olika skägg- och tagellavar.

Bostäder för småkryp

Död ved är hett eftertraktad bland många av skogens skalbaggar. De tillbringar större delen av sitt liv som larver inne i veden, dolda för oss människor. Som vuxna skalbaggar, så som vi vanligen ser dem, lever de endast en kort tid med ett enda syfte – att para sig.

Möten i skogen

I Ålhults urskog lever många olika slags fåglar. Stolta tjädertuppar som under stort ståhej flyger upp om du kommer för nära. Ropande spillkråka klädd i glänsande svart och med röd hjässa eller blyga järpar med elegant fjäderdräkt. Kanske får du se en hackspett plocka fram mat ur ett murket träd!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Störa djurlivet.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 4. Göra upp eld.
 5. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 6. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1984 samt 2007
Areal: 29 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Parkeringen ligger i anslutning till den allmänna vägen mellan Blackstad och Möckelhult. Därifrån leder en strövstig in till reservatet.

Det finns en markerad strövstig i en slinga inne i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss