Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hulteglänn

Gammal låga i Hulteglänn

Hulteglänns naturreservat hyser en enastående biologisk mångfald. Den gamla, fuktiga lövskogen är en god miljö för känsliga lavar, mossor och svampar. Örtfloran är också rik och frodig, särskilt på våren och försommaren.

Gammal orörd skog

I stora delar av reservatet växer lövskog med mycket ek. Skogen har, med undantag för några mindre hyggen, inte brukats under flera decennier och därför finns här träd i alla åldrar och storlekar. Det finns gott om gamla träd och multnade ved. Alla mossklädda stenblock, som ligger spridda i den småkuperade terrängen, understryker känslan av orörd trollskog.

Prunkande örter

Den som besöker Hulteglänn om våren och försommaren har möjlighet att njuta av en fantastisk örtrikedom. Vårärt, blåsippa, myska, lungört och trolldruva är bara några exempel på vad man kan förväntas se. En förklaring till den frodiga växtligheten är att berggrunden är består av basiska bergarter, sk grönsten.

Hotade arter

Fuktstråk och djupa, vattenfyllda blocksänkor bidrar till stabil och hög luftfuktighet. Lägg till lövrik gammal skog och rik jordmån och man har en naturmiljö som passar för en rad krävande svampar, mossor och lavar. Många av reservatets arter har fantasieggande namn som kandelabersvamp, lunglav, blomskägglav och vedtrappmossa. Alla dessa är upptagna på den nationella rödlistan över hotade eller missgynnade arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 55,8 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från E22 norrut mot Oskarshamn svänger man mot Skrikebo strax norr om Glabo. Vid Skrikebo by tag av mot Mantebo och sjön Hulteglänn.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss