Arontorp

Våradonis

Fotograf: Anna Lindberg

En raritet lockar många besökare till det här reservatet den gulblommande skönheten våradonis. Denna sällsynta växt går bara att se på ett fåtal platser i landet. I reservatet kan du också uppleva en typisk öländsk ädellövskog, rik på blommor och fåglar.

Kändisblomma

Våradonis, även kallad Arontorpsros, är reservatets sevärdhet nummer ett. När den blommar i april-maj vallfärdar folk till den lilla hagen i väster. Det gäller att pricka in en solig dag då blommorna är utslagna. Även en av våradonisens trogna gäster, den svart- och rödmönstrade riddarskinnbaggen, är främst framme när det är fint väder. Våradonis växer endast på kalkhaltig mark och förekommer i Sverige bara på Öland och Gotland. Jämte våradonis finns det mycket annat spännande att upptäcka i Arontorpsängen om sommaren. Våradonis är inte den enda sällsynta växten i reservatet. I fuktängarna i öster växer storviol. Den kan bli flera decimeter hög och blommar i maj–juni. I Sverige växer storviol endast på Öland. Är du här en stilla, solig sommardag kommer du att få se fjärilar flyga från blomma till blomma. Till de mer ovanliga hör ängsnätfjäril och gullvivefjäril. För att våradonis ska kunna sprida sig behöver blommorna pollineras. Det här hjälper sandbin till med. När ett sandbi landar på en blomma fastnar pollen på biets kropp, som det tar med sig till nästa blomma som då blir befruktad och kan bilda frön. Som tack för hjälpen får biet nektar. De samlar också pollen för att ge till sina ungar. För att värna om sandbina skapas varje år små jordblottor i grässvålen på strategiska platser i reservatet. Här kan bina gräva ut sina bon.

Kräver skötsel

Under 1800-talet brukades våradonisens växtplats som åker. Det ledde till att arten nästan försvann. Men de exemplar som växte intill uppstickande kalkstensblock, dit plogarna inte nådde, klarade sig. När åkerbruket upphörde ökade antalet våradonisar. Idag är igenväxning ett hot mot den sällsynta blomman. Därför slås marken kring plantorna varje år. Ett annat hot är plockning och uppgrävning, vilket inte är tillåtet då våradonis är fridlyst.

Rika lövskogar

I större delen av reservatet växer ädellövskog. En promenad genom skogen under våren och försommaren bjuder på färggranna blommor. Bland sippor i blått, gult och vitt växer vår- och vippärt, som bidrar med rosa till färgpaletten. Vid denna tid på året fylls också skogen med fågelsång. Halsbandsflugsnappare, trädgårdssångare och svarthätta är bara några exempel. Som du kommer att märka är en del av träden döda i skogen. Träden tas inte bort eftersom de är värdefulla hem för bland annat insekter.

Våradonisen upptäcktes i Sverige första gången av Carl von Linné på hans öländska resa 1741. Erik Axel Karlfeldtsdikt ”Vid Färjestaden” har gett spridning åt namnet arontorpsros på den vackra blomman. Blommans latinska namn kommer från Adonis, som var växternas gud i den grekiska mytologin. Adonis var bildskön och blev Afrodites älskare. En björn rev honom till döds och där hans blod föll på jorden växte blommor upp.

Våradonis, Adonis vernalis, är en blomma som är väldigt starkt förknippad med vårens ankomst till Öland. I Norden förekommer den bara på Öland, Gotland och Bornholm och vi känner därför ett stort ansvar för arten här hos oss. Den lever här på sin nordgräns och har annars sin utbredning från Europa bort till Centralasien. Arontorpsrosen växer i små tuvor på kalkrik, öppen och torr gräsmark. Växten älskar värme och blommorna slår ut soliga dagar men sluter sig vid regn och på kvällen. Den är ganska speciell eftersom den saknar nektar men pollineras ändå av små sandbin som lever i sandiga marker i närheten. En annan viktig partner till Arontorpsrosen är ängsmyrorna som ser till att sprida fröerna som de samlar men också tappar på vägen. Dessa blir till nya plantor och växten kan sprida sig. Men Arontorpsrosen är inte alltigenom vacker och fin, den är också väldigt giftig! Den innehåller glykosider som påverkar hjärtat. Växten använder som medicinalväxt redan under antiken. Trots sin giftighet har Arontorpsrosen lidit mycket av olagliga uppgrävningar för försäljning och plantering i trädgårdar. Men växten är fridlyst och det finns idag fina, odlade plantor att köpa i handelsträdgårdar så vi hoppas att våra vilda exemplar får finnas kvar och förgylla Ölands natur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, buskar eller växter som växer eller är döda.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. medföra okopplad hund;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. framföra motordrivet fordon;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. uppgöra eld samt
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare e d.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1977
Areal: 5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till parkeringsplatsen; kör väg 136 mot Ottenby och ta av på väg 957 mot Norra Möckleby och Gårdby. Efter cirka 2,5 km kommer Tveta gård och strax därefter ligger parkeringen på höger sida av vägen.

Från parkeringen går en välmarkerad stig, delvis förstärkt med spång, som leder besökarna fram till reservatet. Sträckan att gå från parkeringen är ca 500 m och går genom ett stycke vacker Mittlandsskog som på våren står i sin vackraste skrud.

Vid parkeringen finns också rastbord för den som vill ta en paus före och efter besöket i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss