Blankaviken

Bergsrygg i Blankaviken

Fotograf: Daniel Cluer

Reservatet är beläget vid Blankaholm. Här finns badplats och möjlighet att ströva i vacker natur. 

Rekreation i vacker miljö

Blankaviken naturreservat bildades för att trygga allmänhetens tillgång till ett värdefullt bad- och strövområde. Reservatet ligger vid den inre delen av en smal vik av Östersjön. I området växer mestadels lövskog med inslag av gamla ekar och lindar. På de högre partierna går berget i dagen och i den nordöstra delen finns en höjd med utsikt över Blankavikens omgivningar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. fiska,
 4. medföra okopplad hund eller annat husdjur,
 5. tälta eller uppställa husvagn annat än på därför iordningsställda platser,
 6. uppgöra eld,
 7. framföra båt, eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop,
 8. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på därför avsedda vägar,
 9. parkera annat än på därför iordningsställda platser,
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 23 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län