Blankaviken

Bergsrygg i Blankaviken

Foto: Daniel Cluer

Blankaviken är en populär badplats men i naturreservatet finns också blomsterrika trädbevuxna hagmarker och lummiga lövskogar. Uppe på de högt belägna hällarna kan du blicka ut över Gåsfjärden.

Populär badplats

Naturreservatet Blankaviken bildades redan 1973 för att trygga allmänhetens tillgång till ett värdefullt bad- och strövområde. Den smala havsviken är förbunden med Gåsfjärden. Denna mäktiga fjärd är i öster nästan helt tillstängd av stora öar. Kontakten med Östersjön är därför begränsad och därmed tillgången på saltvatten. Så bli inte förvånad om vattnet inte smakar salt när du tar ett bad, även om du badar i havet!

Blankavikens natur

Blankavikens stränder kantas av täta vassbälten, som öppnas upp vid badplatsen. I norr ligger en trädbevuxen hagmark med fin flora. Tar du dig upp på höjderna har du utsikt över Blankavikens omgivningar. In mot land breder skogar ut sig, där många av de gamla träden bär spår av hamling. Dessa träd utmärker sig genom att de har ett kandelaberlikt grenverk, där grenarna utgår från ett och samma ställe på trädets stam. Hamling har utförts av traktens forna bönder som beskar träden för att ta vara på kvistar och löv att ge till sina kreatur på vintern.

Fagra blomster

I reservatets hagmarker växer ädellövträd som ek, lind, ask och lönn och olika buskar som en, slån, nypon och hassel. Kattfot, gullviva och blåsuga är några exempel på de växter du kan få se. Här växer också den ovanliga orkidén Adam och Eva. Den blommar i maj–juni och förekommer i två olika färgsättningar, en vitblommig och en rödblommig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Fiska.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld.
 • Köra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. fiska;
 4. medföra okopplad hund eller annat husdjur;
 5. tälta eller uppställa husvagn annat än på därför iordningställda platser;
 6. uppgöra eld;
 7. framföra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop;
 8. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transport-medel annat än på därför avsedda vägar;
 9. parkera annat än på därför iordningställda platser;
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare el dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 23 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid Blankaholm S om Västervik. Från E22, ta av mot Blankaholm. I Blankaholm, följ skyltar mot badplats. I området finns både badplats och en camping som dock inte ingår i naturreservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss