Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Toaletten vid parkeringen är tyvärr avstängd under 2023 på grund av kraftigt minskade resurser för naturvård och friluftsliv.

Högenäs orde

Betesmark i Högenäs orde

Högenäs orde bjuder på klassisk Ölandsnatur, storslagna vyer och en enastående blomsterprakt. Stenmurar med en sammanlagd längd på 15 000 meter sätter sin prägel på det öppna beteslandskapet, vars karaktär bevarats genom århundraden.

Udde med fyrbåk

Orde betyder udde på öländska. Udden i det här reservatet är en 700 meter lång höjdrygg, vars högsta punkt når nästan tio meter över havet. Uppe på höjden har du storslagen utsikt över havet och kusten. På orden står en av Ölands få bevarade fyrbåkar – en gammal konstruktion som använts sedan förhistorisk tid för att signalera fara.

Orkidémarker

På våren möts du av en enastående färgprakt, då orkidéerna Sankt Pers nycklar och Adam och Eva blommar på höjdryggens krön. Mellan stenar och enbuskar sprider backtimjan och getväppling en angenäm doft. På fuktängarna tar orkidéer som johannesnycklar, brudsporre och ängsnycklar vid. Här kan du också hitta den späda majvivan.

Fågelrikt

På östra Öland kallas landremsan mellan den odlade jorden och stranden för sjömarker. Sjömarkerna är fågelrika platser. I reservatet häckar till exempel tofsvipa, rödbena och strandskata varje år. Vissa år häckar även skärfläcka, småtärna och storspov. Under vår och höst rastar hundratals vadare och sjöfåglar längs reservatets stränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller vJa4er, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars bon och ägg eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på därför avsedda 'vägar;
 6. parkera annorstädes än på särskilt iordningställd parkeringsplats
 7. tälta eller uppställa husvagn;
 8. uppgöra eld;
 9. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 122,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten "Källa ödekyrka". Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå skyltar till naturreservatet Högenäs orde.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss