Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Skrikebo

Mossmatta i Skrikebo

Foto: Anna Lindberg

I det här naturreservatet kan du uppleva en riktig gammelskog. Här har ljudet från såg och yxa sedan länge tystnat. När träden dör av sig själva förblir de stående eller liggande under lång tid. Den multnande veden uppskattas av en lång rad svampar, skalbaggar och fåglar.

Skog som får sköta sig själv

De flesta träden i naturreservatet är runt hundra år gamla, men en del är äldre än så. Vissa tallar har uppemot 240 år på nacken. De gamla barrträden har sällskap av lövträd som asp och ek. Blandningen av olika trädslag bäddar för en stor mångfald av växter och djur.

Myllrande mångfald

I Skrikebo vandrar du på tjocka, grönglänsande mossmattor och över fallna stammar. Markerade stigar saknas, så du får ta dig fram på egen hand genom skogen. Håll utkik efter tjäder, spillkråka och stjärtmes på din väg över stock och sten. Flera ovanliga mossor, lavar och svampar finns också att upptäcka för den som är intresserad av skogens mer oansenliga invånare.

Svampar hem åt småkryp

Om du någon gång plockat svamp har du kanske stött på småkryp när du rensat din skörd. Småkrypen äter av svampen eller så tjänar den som bostad. Ett exempel är skalbaggen rödhalsad svartbagge, som lever i fnösktickor. Fnöskticka är en ljus, hovformad ticka som du nog kommer att stöta på vid ditt besök. Har tickan cirkelrunda, cirka 3 mm stora hål kan det vara spår efter den rödhalsade svartbaggen eller dess släkting vanlig svampsvartbagge. Kanske får du till och med se någon av de cirka 4-7 millimeter stora baggarna sittandes på utsidan av tickan!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 20,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området kan nås via en mindre enskild skogsbilväg med början vid Skrikebo by. Det finns en mindre parkeringsyta i anslutning till reservatsskylten.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss