• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vargeslätten

Vargeslättens rikkärr med orkidéer

Foto: Anna Lindberg

Här i Vargeslättens naturreservat finns både strandängar, ekskogar och gamla tallskogar. I denna miljö trivs lavar och svampar av  många arter. Insekter och fladdermöss har också funnit en fristad här.

Tallskogen

Skogarna i området är gamla. Tallskog täcker större delen av reservatet, men den liknar inga andra svenska tallskogar utom de gotländska. Det är kalkberggrunden som ger skogen det speciella utseendet. På de gamla träden växer sällsynta lavar som blyertslav och gammelekslav, och ovanliga svampar som oxtungsvamp och stor aspticka. Här finns också gott om skägglav, som är ovanlig i resten av Bödaskogarna.

Trollfladdermusen och djurlivet

I Vargeslätten lever den sällsynta trollfladdermusen. Det är en liten fladdermus som jagar vid gläntor och stränder och i gles, högstammig skog. Den flyttar söderut om vintern, och man har hittat öländska trollfladdermöss ända nere i Medelhavsområdet. Ännu vet ingen särskilt mycket om vilka insekter som finns i Vargeslätten, men man har hittat några sällsynta arter, till exempel rödpalpad rödrock, orangevingad kamklobagge och aghakmal. Falstersvampmalen finns här i Vargeslätten men ingen annanstans i hela Sverige.

Våtmark

Att promenera längs Grankullavikens stränder är ett blött företag. Här växlar betade strandängar med små kärr och sumpskogar. Vid Nabbelund mynnar flera bäckar, och markerna översvämmas dessutom ofta av havsvatten. I denna miljö på gränsen mellan land och hav finns en ovanlig blandning av växtarter. Strandtåg och kustarun växer normalt på den allra mest strandnära remsan. Här trängs de med flugblomster, ängsnycklar och majviva, som oftast finns i kalkkärr och fuktiga betesmarker längre från stranden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, längre tid än ett dygn,
 3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur, annat än i samband med jakt,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo,
 9. förtöja boj eller ankra permanent,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 328 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Väg 136 mot Byxelkrok. Vid Mellby, cirka 2 km S Byxelkrok, är det skyltat mot Nabbelund. Det går också bra att köra via Byxelkrok förbi Neptuni åkrar, men då saknas vägskyltar.

Framme vid Nabbelund kör man den lilla asfalterade vägen ut mot den gamla färjeplatsen, där finns parkeringsplats.

En välmarkerad strövstig går genom området.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet