Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vargeslätten

Vargeslättens rikkärr med orkidéer

Foto: Anna Lindberg

Vargeslättens natur är mycket speciell. Här finns en säregen blandning av äldre barr- och ekskogar, kärr, strandängar och grunda havsvikar. Den omväxlande miljön är hem för en lång rad olika växter och djur, varav många är sällsynta.

Ovanlig skog

Vargeslättens kalktallskogar är, tillsammans med liknande skogar på Gotland, unika för Sverige. Skogen planterades för cirka 150 år sedan för att förhindra den sandflykt som sedan länge ställt till besvär för traktens bönder. Tallarna har nu vuxit sig grova och det finns en hel del träd som har dött. Karakteristiskt och säreget är också alla senvuxna ekar som står här och var i skogen.

Artrikt

I reservatet finns en stor mångfald arter. Många sällsynta lavar, svampar och insekter är knutna till de gamla träden. Bland kärlväxterna märks alltifrån strandväxter till växter som trivs i tallskogens torra marker. Trollpipistrell är en av tre kända fladdermusarter i området. Till fågellivet hör bland annat nattskärra och spillkråka.

Under ytan

I Grankullavikens grunda vatten breder undervattensängar ut sig. Ängarna är en mosaik av kärlväxter, alger och kransalger med arter som ålgräs, blåstång och raggsträfse. Grundområdena är viktiga barnkammare för ung fisk eftersom de erbjuder gott om mat och gömställen. De är också mycket värdefulla för lekande fisk.

Vendeltida båtgrav

Utmed stigen norr om Nabbelund finns ett gravröse. Vid en utgrävning av röset 1938 konstaterade arkeologer att det rörde sig om en båtgrav. Graven daterades till vendeltiden, som varade från mitten av 500-talet till slutet av 700-talet. I graven hade tre män och en kvinna begravts tillsammans med vapen, smycken, en slända, en häst och fyra hundar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, längre tid än ett dygn,
 3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur, annat än i samband med jakt,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo,
 9. förtöja boj eller ankra permanent,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 328 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Väg 136 mot Byxelkrok. Vid Mellby, cirka 2 km S Byxelkrok, är det skyltat mot Nabbelund. Det går också bra att köra via Byxelkrok förbi Neptuni åkrar, men då saknas vägskyltar.

Framme vid Nabbelund kör man den lilla asfalterade vägen ut mot den gamla färjeplatsen, där finns parkeringsplats.

En välmarkerad strövstig går genom området.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss